Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet lämnade den 8 juni 2023 över slutbetänkandet ”Varje rörelse räknas – hur kan vi skapa ett samhälle som främjar fysisk aktivitet?” till socialminister Jakob Forssmed. Kommittén har därmed slutfört sitt uppdrag och upphört att existera.
Här kan du läsa slutbetänkandet i sin helhet, samt en debattartikel i Svenska Dagbladet den 8 juni 2023 om betänkandet. Vår hemsida uppdateras inte längre, men vill du ta del av det innehåll som skapades fram till slutbetänkandet lämnas över så hittar du det här:
Skip to content