Samarbete nyckel till ökad fysisk aktivitet

”Rörelsenätverket Örebro Län är ett nätverk som syftar till att främja den fysiska aktiviteten genom implementering av rörelseförståelse (Physical Literacy) för att bryta den oroväckande trenden av inaktiviteten som sprider sig i alla åldrar.”
ARENA: Fritid
GENOMFÖRARE: Akademi, Ideell organisation, Idrotten, Kommunen, Länsstyrelsen, Näringslivet, Regionen
MÅLGRUPP:
Alla
KONTAKTPERSON:
REGION: Örebro län

Rörelsenätverket Örebro Län är ett nätverk som syftar till att främja den fysiska aktiviteten genom implementering av rörelseförståelse (Physical Literacy) för att bryta den oroväckande trenden av inaktiviteten som sprider sig i alla åldrar. Läs mer om rörelseförståelse här

Här pågår ett framåtriktat arbete genom samverkan som är en av nycklarna till framgång. Idag består rörelsenätverket av både kommuner och organisationer som Region Örebro län, Örebro Universitet, Länsstyrelsen Örebro län, Handelskammaren Mälardalen, Örebro kommun, Ljusnarsbergs kommun och Askersunds kommun.

Nätverket fungerar som en katalysator för att ge synergieffekter eftersom det blir ett mer kraftfullt arbeta genom samverkan mellan olika aktörer då utmaningen på samhällsnivå inte kan lösas av en enskild aktör. Rörelsenätverket bidrar till att fler personer deltar i fysisk aktivitet genom kunskapsspridning, inspiration och erfarenhetsutbyte. Det i sin tur bidrar till ökad folkhälsa som i sin tur bidrar till att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Mer information om nätverket hittar du på Rörelsenätverkets hemsida.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Skip to content