Främjafys-bloggen

”Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.”
2015-09-09 Mai-Lis Hellenius - Professor/överläkare (Fler funktioner finns) 
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2
Forskning har länge visat att varje steg räknas när det gäller hälsovinsterna av fysisk aktivitet. Men en ny stor studie visar att effekterna kan vara ännu större än vi tidigare trott, skriver professor Mai-Lis Hellénius.
Ett steg i rätt riktning för att sätta Sverige i rörelse
Regeringen ger länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stärka infrastrukturen för folkhälsoarbete. Det är en viktig pusselbit för att främja fysisk aktivitet och bryta stillasittande och ett av de förslag vi på kommittén har lyft till regeringen.
Vem vågar minska stillasittandet och öka rörelsen?
Barnen har länge fått betala priset för det samhälle vi har nu. När så många barn redan på lågstadiet börjar gå hem själva blir det långa, ensamma och stillasittande eftermiddagar framför skärmen. Vi måste bryta utvecklingen. Men vem vågar?undrar barn- och skolläkaren Åse Victorin.
2015-09-09 Mai-Lis Hellenius - Professor/överläkare (Fler funktioner finns) 
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2
Forskning har länge visat att varje steg räknas när det gäller hälsovinsterna av fysisk aktivitet. Men en ny stor studie visar att effekterna kan vara ännu större än vi tidigare trott, skriver professor Mai-Lis Hellénius.
Ett steg i rätt riktning för att sätta Sverige i rörelse
Regeringen ger länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stärka infrastrukturen för folkhälsoarbete. Det är en viktig pusselbit för att främja fysisk aktivitet och bryta stillasittande och ett av de förslag vi på kommittén har lyft till regeringen.
Vem vågar minska stillasittandet och öka rörelsen?
Barnen har länge fått betala priset för det samhälle vi har nu. När så många barn redan på lågstadiet börjar gå hem själva blir det långa, ensamma och stillasittande eftermiddagar framför skärmen. Vi måste bryta utvecklingen. Men vem vågar?undrar barn- och skolläkaren Åse Victorin.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Skip to content