Kommittén bjuder in till ett webbinarie om vad kommuner och regioner kan göra som arbetsgivare för att främja ökad fysisk aktivitet bland anställda, i syfte att främja ett hållbart arbetsliv.
 

Låt oss satsa på våra gymnasieelevers hälsa

Ett samhälle där alla vill och kan vara fysiskt aktiva året runt

Genom ett utåtriktat arbete ska kommittén öka den allmänna kunskapen om de positiva effekter som fysisk aktivitet bidrar till för individen, samt mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället och därigenom bidra till en kraftsamling för att främja fysisk aktivitet i befolkningen. Läs om Folkhälsomyndighetens svenska rekommendationer här och hör utredare Marita Fribergs kommentarer till dessa här. Och här kan du ladda ner en pdf som beskriver WHO:s Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030.

I uppdraget ingår också att knyta referensgrupper till sig, sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet, vara sammankallande för ett av regeringen inrättat nätverk, samt lämna förslag på åtgärder.

Befintliga regionala och lokala strukturer ska tas tillvara. Sårbara grupper som barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas.

Kommittén ska samordna arbetet med Folkhälsomyndigheten, samråda med Sveriges Kommuner Regioner och Riksidrottsförbundet, samt samarbeta med andra offentliga utredningar.

Slutrapport – med iakttagelser och slutsatser, samt förslag på ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärder – ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2023.

I uppdraget ingår också att knyta referensgrupper till sig, sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet, vara sammankallande för ett av regeringen inrättat nätverk, samt lämna förslag på åtgärder.

Befintliga regionala och lokala strukturer ska tas tillvara. Sårbara grupper som barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas.

Kommittén ska samordna arbetet med Folkhälsomyndigheten, samråda med Sveriges Kommuner Regioner och Riksidrottsförbundet, samt samarbeta med andra offentliga utredningar.

Slutrapport – med iakttagelser och slutsatser, samt förslag på ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärder – ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2023.

Alla ni som vill bidra, låt oss träffas!

Kommitténs uppdrag är att mobilisera befintliga aktörer genom att samla in och sprida goda exempel, samt öka kunskaperna om de hälsosamma effekterna av fysisk aktivitet.

Grundpelarna är som i övrigt folkhälsoarbete att arbeta tvärsektoriellt, systematiskt, hållbart, hälsofrämjande och förebyggande för människors möjligheter att göra hälsosamma val på resan mot jämlik hälsa. 

Så hur ska det gå till? Hur ska kommittén stödja och samordna arbetet med att främja ökad fysisk aktivitet i befolkningen?

Per Nilsson, professor i pedagogik och rektor på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm har fram till mars 2023 fått Regeringens förtroende att som ordförande leda kommitténs arbete för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Här kan du läsa mer om Per och vad han ser för utmaningar och framkomliga vägar. Här finns också kontaktuppgifter till övriga medarbetare i kommittén..

Körsbär - Illustration av Ira Jerselius

Kom med i samtalet

Per bloggar och Främjafys podcastar. I podden samtalar vi med så många som möjligt kring hälsa och fysisk aktivitet, för att försöka förstå och undersöka varje utmaning. Vilken är skolans roll och föräldrarnas ansvar? Vilka är politikernas, stadsplanerarnas, arkitekternas och vårdens möjligheter? Är det någon du vill att vi ska prata med? Hör av dig! Kanske vill du själv vara gäst.

Inspireras och inspirera andra

Goda exempel inspirerar. En del av exemplen samlar vi i utredningen in, men merparten hoppas vi ska komma från alla er som finns mitt i den fysiskt aktiva verkligheten. Hör av er och berätta hur ni fått er verksamhet att fungera och varför den gör det.

lövIllustration av Ira Jerselius

Massivt stöd i forskningen

Vi har länge förstått att fysisk aktivitet är bra för oss människor. Men varför? Vad händer i kroppen? Vad händer i hjärnan? Träffa forskarna och läs artiklarna. Saknar du någon? Vill du berätta om din egen forskning? Filma dig själv och presentera kort din forskning. Komplettera med bilder och länk. Hör av dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only="true" src="//www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/04/dir.-202040/" width="100%" height="1200"]
Skip to content