Den 8 juni 2023 lämnade kommittén över sitt slutbetänkande ”Varje rörelse räknas – hur kan vi skapa ett samhälle som främjar fysisk aktivitet?”  till regeringen. Kommittén har därmed slutfört sitt uppdrag och har upphört att existera. Hemsidan uppdateras därför inte längre. 

Ett samhälle där alla vill och kan vara fysiskt aktiva året runt

Sveriges regering har gett kommittén uppdraget att genom ett utåtriktat arbete öka den allmänna kunskapen om de positiva effekter som fysisk aktivitet bidrar till. Kommittén ska mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället och bidra till en kraftsamling för att främja fysisk aktivitet i befolkningen. 

KOMMITTÉN SKA:

 • Öka kunskaperna om vinster med ökad fysisk aktivitet.
 • Mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället. Ta tillvara, utveckla och stärka befintliga processer och strukturer.
 • Sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder.
 • Lämna förslag på kostnadseffektiva åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet i sina verksamheter.
 • Slutrapport 1 mars 2023, delrapport 15 februari 2021, 2022.

 

GRUNDBULTARNA:

 • En god och jämlik hälsa i hela befolkningen med slutna påverkbara hälsoklyftor inom en generation (i enlighet med folkhälsopolitiken).
 • Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet [och bra matvanor] för alla (ett delmål i folkhälsopolitiken).
 • Ett tvärsektoriellt, systematiskt och långsiktigt angreppssätt

 

VISION OCH MOTTO
Kommitténs vill skapa ett samhälle där alla vill och kan röra på sig året runt och där varje steg är ett steg mot bättre hälsa.

Socialminister Lena Hallengren har utsett dessa experter som stöd i kommittéarbetet:

 • Borgny, Erika, ämnesråd, Socialdepartementet
 • Johansson, Amanda, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet
 • Johansson, Christine, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Lindman, Mikael, kansliråd, Kulturdepartementet
 • Nilsson, Bengt, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • von Schéele, Cecilia, departementssekreterare, Finansdepartementet
 • Shah, Dharmesh, departementssekreterare, Infrastrukturdepartementet

 

KOMMITTÉN SKA:

 • Öka kunskaperna om vinster med ökad fysisk aktivitet.
 • Mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället. Ta tillvara, utveckla och stärka befintliga processer och strukturer.
 • Sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder.
 • Lämna förslag på kostnadseffektiva åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet i sina verksamheter.
 • Slutrapport 1 mars 2023, delrapport 15 februari 2021, 2022

 

GRUNDBULTARNA:

 • En god och jämlik hälsa i hela befolkningen med slutna påverkbara hälsoklyftor inom en generation (i enlighet med folkhälsopolitiken).
 • Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet [och bra matvanor] för alla (ett delmål i folkhälsopolitiken).
 • Ett tvärsektoriellt, systematiskt och långsiktigt angreppssätt

 

VISION OCH MOTTO
Kommitténs vill skapa ett samhälle i vilket alla vill och kan röra på sig året runt och där varje steg är ett steg mot bättre hälsa.

Socialminister Lena Hallengren har utsett dessa experter som stöd i kommittéarbetet:

 • Borgny, Erika, ämnesråd, Socialdepartementet
 • Johansson, Amanda, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet
 • Johansson, Christine, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Lindman, Mikael, kansliråd, Kulturdepartementet
 • Nilsson, Bengt, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • von Schéele, Cecilia, departementssekreterare, Finansdepartementet
 • Shah, Dharmesh, departementssekreterare, Infrastrukturdepartementet

 

Lär känna kommitténs ordförande och ta del av hans tankar kring kommitténs uppdrag

Per Nilsson, professor i pedagogik och rektor på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm har fram till den 16 juni 2023 fått Regeringens förtroende att som ordförande leda kommitténs arbete för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Här kan du läsa mer om Per och vad han ser för utmaningar och framkomliga vägar. Här finns också kontaktuppgifter till övriga medarbetare i kommittén..

Körsbär - Illustration av Ira Jerselius

Kom med i samtalet

Per och gäster bloggar. I podcasten samtalar vi med så många som möjligt kring hälsa och fysisk aktivitet, för att försöka förstå och undersöka varje utmaning. Vad vet vi och hur använder vi på bästa sätt kunskaperna? Är det någon du vill att vi ska prata med? Kanske vill du själv vara gäst.

Inspireras och inspirera andra

Kommittén samlar på verksamheter där främjande av ökad fysisk aktivitet redan pågår. En del av exemplen samlar vi i kommittén in, men merparten hoppas vi ska komma från er som finns mitt i det pågående främjandet. Hör av dig och berätta hur ni fått er verksamhet att fungera och varför den gör det. Det behöver vi sprida!

lövIllustration av Ira Jerselius

Massivt stöd i forskningen

Vi har länge vetat att fysisk aktivitet är bra för oss människor. Men varför? Och i vilken utsträckning? Vad händer i kroppen? Vad händer i hjärnan? Träffa forskarna och läs artiklarna. Saknar du någon? Vill du berätta om din egen forskning? Filma dig själv och presentera kort din forskning. Komplettera med bilder och länk. Hör av dig!

Skip to content