Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet

”Se den textade inspelningen av webbinariet om vad kommuner och regioner kan göra som arbetsgivare för att främja ökad fysisk aktivitet. Alla medverkandes presentationer är nedladdningsbara och listan med exempelfilmer är fördubblad.”
Kajakare nära Stockholms stadshus
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
17 september , 2021
13:00–
16:00
Online
Se fler exempelfilmer här
1/8 videor
1
Från Vrinnevisjukhuset i Norrköping om fysisk aktivitet för anställda
Från Vrinnevisjukhuset i Norrköping om fysisk aktivitet för anställda
02:44
2
Svettlön på Kompetenslaget
Svettlön på Kompetenslaget
01:23
3
Walk and talk i Svedala
Walk and talk i Svedala
03:11
4
Friskhuset i Uppsala välkomnar alla anställda i Region Uppsala
Friskhuset i Uppsala välkomnar alla anställda i Region Uppsala
05:51
5
Främjafys hälsar på hos Regionhälsan i Blekinge.
Främjafys hälsar på hos Regionhälsan i Blekinge.
03:07
6
Bostadsföretaget Mimers friskvårdssatsning ger längre semestrar
Bostadsföretaget Mimers friskvårdssatsning ger längre semestrar
06:34
7
Så jobbar Södertälje kommun för att öka arbetshälsan
Så jobbar Södertälje kommun för att öka arbetshälsan
05:05
8
Fallkompetens i arbetslivet – Judo4Balance online
Fallkompetens i arbetslivet – Judo4Balance online
01:16

Hur arbetsgivare skapar friskare arbetsplatser genom främjande av ökad fysisk aktivitet

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet bjöd i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) in till webbinarium 17 september 2021. Om du missade eller vill se webbinariet eller delar av det igen kan du göra det här. (Klicka på knappen ovan.)

Målgrupper för webbinariet är arbetsgivare/chefer, HR-personal, fackliga företrädare och skyddsombud inom kommunal, regional och privat sektor, samt anställda inom företagshälsovården.

Syftet är att öka kunskapen om de positiva effekterna av fysisk aktivitet samt sprida framgångsfaktorer och inspirerande exempel som främjar fysisk aktivitet inom arbetslivet.

Målet är att inspirera och på sikt skapa mer hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv.

Programmet är fulladdat med inspirerande föreläsare som vill dela med sig av sina erfarenheter (se medverkande nedan). 

Scrolla neråt för hålltider, mer info om talarna samt för att ladda ner deras presentationer!

Vid frågor, kontakta:

Marlene Makenzius, 0702750444

marlene.makenzius@regeringskansliet.se

Medverkande
13.00
Marlene Makenzius

Utredningssekreterare kommittén och projektledare för webbinariet. Övrig tid arbetar Marlene som lektor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Marlene Makenzius arbetar halvtid som utredningsekreterare i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Övrig tid arbetar Marlene med folkhälsa på KI och Mittuniversitetet.
13.05
Lena Hallengren

Socialministern hälsar alla välkomna.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
13.15
Per Nilsson

Ordförande Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet 2020:06 berättar om kommitténs arbete.

Ordförande Per Nilsson
13.20
Kajsa Mickelsson

Huvudsekreterare kommittén. Arbete med att främja ökad fysisk aktivitet på arbetsplatsen är en ökande trend som också stärks av vägledande dokument och arbeten på såväl nationell som internationell nivå.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
13.25
Marita Friberg

Utredare Folkhälsomyndigheten, enheten för hälsofrämjande levnadsvanor. Fysisk aktivitet - en möjlighet att minska ojämlikheter i hälsa. Det finns dock en tydlig social gradient i både fysisk aktivitet och hälsa, och skillnaderna ökar snarare än minskar över tid. Om fler får möjlighet att vara fysiskt aktiva, inte minst inom arbetslivet, kan trenden brytas. All rörelse och fysisk aktivitet stärker hälsan.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
13.35
Annika Wallenskog

Chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner. Varför är fysisk aktivitet och hälsa viktigt i en tid med en åldrande befolkning?

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
13.45
Samtal i studion

Per Nilsson talar med Marita Friberg och fångar upp frågor från chatten.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
13.55
Gunnar Sundqvist

Utredare SKR, Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Hur fysisk aktivitet kan passa in i arbetsmiljöarbetet.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
14.00
Helena Engelke

Kommunikationsstrateg Suntarbetsliv. Tillsammans för friska arbetsplatser – från forskning till praktisk nytta – så här gör andra!

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
14.10
Lena Bjurner

Vd/Generalsekreterare Sveriges HR-förening. Hur HR-arbetet kan bidra till att främja hälsan bland medarbetare.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
14.20
Peter Munck af Rosenschöld

Vd Sveriges företagshälsor. Hur ska vi orka arbeta till 75? Om hälsans betydelse för arbetsplatsen och arbetsplatsens betydelse för hälsan.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
14.30
Paus

Kommittén visar filmer med inspirerande exempel från runt om i landet.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
14.50
Samtal i studion

Per Nilsson talar med Peter Munck af Rosenschöld och Lena Bjurner samt fångar upp frågor från chatten.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
15.05
Therese Florentin

Internationell samordnare Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Friska arbetsplatser belastar rätt. Vad händer inom ramen för EU-kampanjen som pågår 2020-2022?

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
15.15
Charlotte Wåhlin

Forskare, docent, ergonom, Arbets- och miljömedicin Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län samt  Linköpings Universitet, Institutionen för Hälsa, medicin och vård. Kartlägg och välj åtgärder för sund arbetsbelastning med variation och rörelse. Om pågående forskning för säkra personförflyttningar och lyft inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

utredningssekreterare-charlotte-wahlin
15.25
Karl-Oskar Öhman

Utredare Myndigheten för delaktighet. Skapande av mer jämlika förutsättningar – arbetsmarknaden ur ett funktionshinderperspektiv.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
15.35
Åsa Zellman

Verksamhetsutvecklare Försäkringskassan. Stöd från Försäkringskassan - beräkna kostnader för sjukfrånvaro och förmåner som kan användas i förebyggande syfte.

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet
15.45
Summering och avslut

Per Nilsson sammanfattar och rundar av tillsammans med Marlene Makenzius och Gunnar Sundqvist..

Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content