Främjafys-podden

”Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Parasportföreningen IFAH Stockholm har verksamhet alla dagar utom fredagar. Den yngste deltagaren i nystartade parasportskolan är bara 1,5 år, den äldste medlemmen 84. Allt man gör går ut på att alla ska kunna vara med och känna glädje och gemenskap.
eva-zeisig
Eva Zeisig är ortoped och har specialiserat sig inom barnortopedi och idrottsmedicin. Hon är också engagerad i Svenska Läkaresällskapets arbete för allas rätt till fysisk aktivitet utifrån människors egna unika villkor. Men hur når man ut och vilka ska man satsa på allra mest från läkarhåll?
Generalsekreterare Janna Hellerup Ulvselius berättar om de olika insatser som ideella föreningen En Frisk Generation gör i såväl kommun som i näringslivet och hur dessa aktiviteter ofta och gärna går in i varandra. Huvudsaken är att En Frisk Generations mission står i förgrunden: att skapa jämlik hälsa.
Freja gick tidigt med i Unga Allergiker, där hon nu är förbundsordförande och arbetar för att sprida kunskap om astma, allergi och annan överkänslighet. På frågan vad som är viktigast att arbeta för just nu, skrattar Freja. Det är så många områden där kunskaperna behöver höjas och miljöer behöver göras tillgängliga för personer med astma och allergier.
Henrik brinner för att sprida kunskaper kring andningsmotstånd och därmed göra livet enklare och rörligare för barn och ungdomar med astma och ansträngningsutlöst bronkobstruktion. Lyssna så får du veta skillnaden!
Per Lagerström tog kontakt med Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet medan han arbetade på Parasportförbundet. Idag arbetar han med Nano Learning för att skapa hållbar beteendeförändring med ett steg i taget.
Jonas Olsson började i pappas företag som 14-åring. Och på den vägen är det, som man säger. Fast vägen har ändrat riktning många gånger. Jonas far såg i tid att byggbranschen troligen skulle bli en framtidsbransch.
Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet, stack ut hakan på LinkedIn och kommenterade Anders Hansens krönika om hur promenader skyddar mot demens. Marcel tyckte att Anders lovade för mycket. Här förklarar han varför.
Marita Friberg har arbetat på Folkhälsomyndigheten i sju år. Ansvarsområdet är fysisk aktivitet och annat som är hälsobefrämjande. I det här samtalet håller vi oss till ämnet fysisk aktivitet och frågor kring hur mycket som är lagom, realistiskt och hälsobringande.
Sabina Vesterlund arbetade som lärare i idrott och hälsa i 20 år innan hon började jobba med styrdokument och bedömningsgrunder på Skolverket. I podden pratar vi om hur verkets uppdrag kommer till och om seglivade normer, men också om positiva förändringar av såväl lektionsinnehåll som värderingar.
Maja Arvidsson - med lång erfarenhet som idrottslärare och eget idrottande - är grundaren av Aktivitet Förebygger i Ängelholm. På Främjafys hemsida finns en film som förklarar hur Aktivitet Förebygger funkar och varför det funkar så bra.
Projektet Jag kan cykla är drygt två år gammalt vid det här laget. Bengt Lyngbäck som själv har en 17-årig son med downs syndrom stötte på ett koncept i USA där man med en alldeles särskild metod lärde barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att cykla.
Mats Börjesson är professor, överläkare och forskare vid Göteborgs universitet och Östra Sjukhuset i Göteborg. Mats huvudsakliga forskningsinriktningar är fysisk aktivitet och hälsa samt idrottsmedicin/idrottskardiologi.
Niklas Huss har arbetet i många år med att driva innovation och stora förändringsarbeten. Niklas utmanar det befintliga, försöker ändra mindset och tänka nytt med fokus på att hitta tillbaka till syfte, meningsfullhet och DNA.
Jesper Ekberg har - möjligen bara tillfälligt - tagit en paus från jobbet som Folkhälsochef i Region Jönköpings län. Han är kvar på 25 procent, men lägger sin huvudsakliga jobbenergi på ett nytt uppdrag som nationell samordnare av Sveriges Kommuners och Regioners Strategi för hälsa.
Parasportföreningen IFAH Stockholm har verksamhet alla dagar utom fredagar. Den yngste deltagaren i nystartade parasportskolan är bara 1,5 år, den äldste medlemmen 84. Allt man gör går ut på att alla ska kunna vara med och känna glädje och gemenskap.
eva-zeisig
Eva Zeisig är ortoped och har specialiserat sig inom barnortopedi och idrottsmedicin. Hon är också engagerad i Svenska Läkaresällskapets arbete för allas rätt till fysisk aktivitet utifrån människors egna unika villkor. Men hur når man ut och vilka ska man satsa på allra mest från läkarhåll?
Generalsekreterare Janna Hellerup Ulvselius berättar om de olika insatser som ideella föreningen En Frisk Generation gör i såväl kommun som i näringslivet och hur dessa aktiviteter ofta och gärna går in i varandra. Huvudsaken är att En Frisk Generations mission står i förgrunden: att skapa jämlik hälsa.
Freja gick tidigt med i Unga Allergiker, där hon nu är förbundsordförande och arbetar för att sprida kunskap om astma, allergi och annan överkänslighet. På frågan vad som är viktigast att arbeta för just nu, skrattar Freja. Det är så många områden där kunskaperna behöver höjas och miljöer behöver göras tillgängliga för personer med astma och allergier.
Henrik brinner för att sprida kunskaper kring andningsmotstånd och därmed göra livet enklare och rörligare för barn och ungdomar med astma och ansträngningsutlöst bronkobstruktion. Lyssna så får du veta skillnaden!
Per Lagerström tog kontakt med Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet medan han arbetade på Parasportförbundet. Idag arbetar han med Nano Learning för att skapa hållbar beteendeförändring med ett steg i taget.
Jonas Olsson började i pappas företag som 14-åring. Och på den vägen är det, som man säger. Fast vägen har ändrat riktning många gånger. Jonas far såg i tid att byggbranschen troligen skulle bli en framtidsbransch.
Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet, stack ut hakan på LinkedIn och kommenterade Anders Hansens krönika om hur promenader skyddar mot demens. Marcel tyckte att Anders lovade för mycket. Här förklarar han varför.
Marita Friberg har arbetat på Folkhälsomyndigheten i sju år. Ansvarsområdet är fysisk aktivitet och annat som är hälsobefrämjande. I det här samtalet håller vi oss till ämnet fysisk aktivitet och frågor kring hur mycket som är lagom, realistiskt och hälsobringande.
Sabina Vesterlund arbetade som lärare i idrott och hälsa i 20 år innan hon började jobba med styrdokument och bedömningsgrunder på Skolverket. I podden pratar vi om hur verkets uppdrag kommer till och om seglivade normer, men också om positiva förändringar av såväl lektionsinnehåll som värderingar.
Maja Arvidsson - med lång erfarenhet som idrottslärare och eget idrottande - är grundaren av Aktivitet Förebygger i Ängelholm. På Främjafys hemsida finns en film som förklarar hur Aktivitet Förebygger funkar och varför det funkar så bra.
Projektet Jag kan cykla är drygt två år gammalt vid det här laget. Bengt Lyngbäck som själv har en 17-årig son med downs syndrom stötte på ett koncept i USA där man med en alldeles särskild metod lärde barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att cykla.
Mats Börjesson är professor, överläkare och forskare vid Göteborgs universitet och Östra Sjukhuset i Göteborg. Mats huvudsakliga forskningsinriktningar är fysisk aktivitet och hälsa samt idrottsmedicin/idrottskardiologi.
Niklas Huss har arbetet i många år med att driva innovation och stora förändringsarbeten. Niklas utmanar det befintliga, försöker ändra mindset och tänka nytt med fokus på att hitta tillbaka till syfte, meningsfullhet och DNA.
Jesper Ekberg har - möjligen bara tillfälligt - tagit en paus från jobbet som Folkhälsochef i Region Jönköpings län. Han är kvar på 25 procent, men lägger sin huvudsakliga jobbenergi på ett nytt uppdrag som nationell samordnare av Sveriges Kommuners och Regioners Strategi för hälsa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content