Intellektuellt funktionsnedsatta kan också bestämma över sina livsstilsval

”Eva Flygare Wallén, forskare på funktionshinder, berättar om kursen Hälsan spelar roll”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Främjafyspodden
Främjafyspodden
Intellektuellt funktionsnedsatta kan också bestämma över sina livsstilsval
/

Eva Flygare Wallén är forskare i Östersunds kommun, sektor funktionshinder. Hon arbetar även med fortbildning av primärvårdspersonal i Region Stockholm.

I samband med sitt avhandlingsarbete och de internationella konferenser som ingår träffade Eva på forskare i Chicago som tagit fram ett program för att möjliggöra hälsosamma levnadsvanor hos ​personer med intellektuell funktionsnedsättning, samt öka hälsolitteraciteten hos både personer med intellektuell funktionsnedsättning och den personal som de är mer eller mindre beroende av.

I podcasten berättar Eva om programmets vetenskapliga bakgrund och uppbyggnad och hur hon och hennes kollegor anpassat kursen för att passa svenska förhållanden. ​

Programmet Hälsan spelar roll riktar sig unikt nog direkt till målgruppen och handlar om att öka litteraciteten när det gäller hälsa, berättar Eva. Individer med intellektuell funktionsnedsättning dör tidigare än andra, men av samma sjukdomar som befolkningen generellt,​sjukdomar som är påverkbara av våra levnadsvanor.

Medicinen är samma för alla: fysisk aktivitet, bra mat, tillräckligt med sömn, ett socialt sammanhang och en känsla av meningsfullhet.

Enligt Eva handlar programmet Hälsan spelar roll mycket om empowerment, d v s om att  ​motivera, uppmuntra och få möjlighet att se sina egna resurser till​förändring då när det gäller t ex fysisk aktivitet och matvanor. Och det fungerar precis som det gör för vem som helst, oavsett intellektuell kapacitet. Med mer kunskap ​och värdesättande av sig själv tar man tag i sina levnadsvanor och gör förändringar, större och mindre. Förändringen sker då tack vare det egna drivet.

Intervjuare är Mats Janson, kommunikatör i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från Främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content