Tillgänglighet för främjafys.se

Utredningen för främjande av ökad fysisk aktivitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver vi i vilken grad rörelsevalet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kända tillgänglighetsproblem

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Filmerna som beskriver de goda exemplen är inte syntolkade. Inte heller forskarnas korta introduktionsvideos är syntolkade.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss!

Om du behöver innehåll från rörelsevalet.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta utredningens kommunikatör Mats Janson, epost mats.janson@regeringskansliet.se, telefon 0730305641

Rapportera brister

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Innehåll som inte är fullt tillgängligt

I vissa fall åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
De tyngsta skälen till att vi inte uppfyller lagen om tillgänglighet till 100 procent är utredningens relativt korta existens (fram till mars 2023) och begränsade budget (2 heltider på kansliet).

Hur vi testat webbplatsen
  • Vi har gjort en självskattning av webbplatsen.
  • Vi har inhämtat feedback från Sveriges Kommuner och Regioner samt från Folkhälsomyndigheten.
  • Vi har granskat webbplatsen med hjälp av företaget Monsidos proffesionella verktyg.
  • Vi har hört oss för hos Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund.
  • Vi har inhämtat kunskaper och erfarenheter från tillgänglighetsansvariga på SVT.
Publicering och uppdateringar

Webbplatsen publicerades 210510
Denna redogörelse uppdaterades senast 210510

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content