Aktivitetsspel efter förmåga
Fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv – en sammanfattning
Vi måste erbjuda alternativ till idrott till fler
Vi måste motarbeta ojämlikheten
40 procent av demenssjukdomarna går att förebygga
Vinsterna med att gå ut
Utmaningar för den som vill öka den fysiska aktiviteten i befolkningen
Varför fungerar fysisk aktivitet så bra på alla?
Aktiva skoltransporter ger piggare elever
Förbättrad livskvalitet för hela familjen
Rörelse ger starka ben som håller längre
Olika livssituationer påverkar vår fysiska aktivitet
Dansa för hälsan
SMS hjälper människor att komma ihåg att göra sin fysiska aktivitet
Vi behöver fler offentliga rum för fysisk aktivitet
Idrott ska inkludera
Sveriges folk säger att de vill vara ute mer
Träning minskar smärta lika bra som tabletterna
Anpassad fysisk aktivitet och parasport kommer starkt
Tyngsta skälet att röra på sig: större chans till god hälsa.
Aktivitetsspel efter förmåga
Aktivitetsspel efter förmåga

Spel kräver ofta bra syn och finmotorik, eller att man kan gå långa sträckor för att samla poäng. Målet blev då att ta fram aktivitetsspel med stora möjligheter att anpassa.

Fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv – en sammanfattning
Fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv – en sammanfattning

Läkarna Anna Carlén och Kristofer Hedman har tagit fram en kort film som beskriver det mesta allmänheten behöver veta om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet.

Vi måste erbjuda alternativ till idrott till fler
Vi måste erbjuda alternativ till idrott till fler

Johan Högman har disputerat vid Karlstad universitet med avhandlingen Barn i rörelse. 

Vi måste motarbeta ojämlikheten
Vi måste motarbeta ojämlikheten

Erik berättar om sin forskning kring sociala faktorer för möjligheterna för den enskilde individen att vara fysiskt aktiv.

40 procent av demenssjukdomarna går att förebygga
40 procent av demenssjukdomarna går att förebygga

Med "fingerkonceptet" förstärker professor Miia Kivipelto budskapet att det aldrig är för tidigt att börja leva hälsosamt med tanke på ett hjärnfriskt åldrande, samt att det aldrig är för sent.

Vinsterna med att gå ut
Vinsterna med att gå ut

Anders berättar om vinsterna med att involvera alla sinnen och aktivera välgörande signalsubstanser som dopamin och endorfin och öka elevernas inlärningsförmåga - till och med livsglädjen.

Utmaningar för den som vill öka den fysiska aktiviteten i befolkningen
Utmaningar för den som vill öka den fysiska aktiviteten i befolkningen

Peter berättar om olika perspektiv på fysisk aktivitet och om de utmaningar som möter den som vill öka människors grad av rörelse i vardagen.

Varför fungerar fysisk aktivitet så bra på alla?
Varför fungerar fysisk aktivitet så bra på alla?

Carl-Johan berättar om hur man i forskningen försöker förstå varför fysisk aktivitet fungerar så bra på i stort sett alla: friska personer, idrottare och olika patientgrupper.

Aktiva skoltransporter ger piggare elever
Aktiva skoltransporter ger piggare elever

Anna-Karin berättar om sitt arbete i konceptet Aktiva skoltransporter för att få fler barn som går och cyklar till skolan. Med ledorden tryggt, enkelt och roligt fylls vardagen till och från skolan med fysisk aktivitet.

Förbättrad livskvalitet för hela familjen
Förbättrad livskvalitet för hela familjen

Gisela berättar om sin forskning kring ungdomars fysiska aktivitet, samt om de verksamheter hon deltagit i för att främja rörelse och hälsa, bl a med organisationen En Frisk Generation.

Rörelse ger starka ben som håller längre
Rörelse ger starka ben som håller längre

Magnus berättar om hur Bunkefloprojektet har gett barn och ungdomar starkare skelett i många år efter själva träningen.

Olika livssituationer påverkar vår fysiska aktivitet
Olika livssituationer påverkar vår fysiska aktivitet

Maria berättar om sina studier kring fysisk aktivitet vid olika livssituationer, t ex vid cancerrehabilitering eller vid stöttning i skolhälsovården till barn med särskilda behov.

Dansa för hälsan
Dansa för hälsan

Anna Duberg berättar om konceptet Dans för Hälsa, en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu används över hela landet.

SMS hjälper människor att komma ihåg att göra sin fysiska aktivitet
SMS hjälper människor att komma ihåg att göra sin fysiska aktivitet

Birgit berättar om ett lyckat projekt med träningspåminnelser via sms till strokepatienter.

Vi behöver fler offentliga rum för fysisk aktivitet
Vi behöver fler offentliga rum för fysisk aktivitet

Karin berättar om det ökade intresset för aktivitetsytor i det offentliga rummet och vad som behövs för att dessa ska fungera.

Idrott ska inkludera
Idrott ska inkludera

Konstnären och forskaren Elisabet Apelmo berättar om sin forskning om kön, funktionalitet och idrottande kroppar.

Sveriges folk säger att de vill vara ute mer
Sveriges folk säger att de vill vara ute mer

Peter berättar om svenska folkets önskan om att vara mer fysiskt aktiva ute i naturen, vilka hinder man uppger och vilka möjligheter Peter ser för att sänka trösklarna.

Träning minskar smärta lika bra som tabletterna
Träning minskar smärta lika bra som tabletterna

Anna berättar hur smärta minskar med hjälp av paddling och långfärdsåkning på skridskokälke, i samma mängd som med hjälp av smärtstillande tabletter.

Anpassad fysisk aktivitet och parasport kommer starkt
Anpassad fysisk aktivitet och parasport kommer starkt

Lars berättar om hur barnens delaktighet och inkludering har ökat i skolämnet idrott och hälsa.

Tyngsta skälet att röra på sig: större chans till god hälsa.
Tyngsta skälet att röra på sig: större chans till god hälsa.

Elin har en helhetssyn på hur livsstilen påverkar hälsan, men lyfter också fram en människas kondition som en jättestark faktor för att undvika sjukdom.

previous arrow
next arrow
Forskaren och lärarutbildaren Anders Szczepanski ler vänligt mot betraktaren.

Vinsterna med att gå ut

Anders berättar om vinsterna med att involvera alla sinnen och aktivera välgörande signalsubstanser som dopamin och endorfin och öka elevernas inlärningsförmåga – till och med livsglädjen.

Läs mer >>
Anna Duberg

Dansa för hälsan

Anna Duberg berättar om konceptet Dans för Hälsa, en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu används över hela landet.

Läs mer >>

Fler kunskapsförmedlare

Logotyp för Centrum för idrottsforskning
vetenskap och hälsa logotyp
Logotyp för Folkhälsomyndigheten
Logotyp för FYSS
Logotyp för Gymanstik - och idrottshögskolan i Stockhol

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content