Vi behöver fler offentliga rum för fysisk aktivitet

”Karin berättar om det ökade intresset för aktivitetsytor i det offentliga rummet och vad som behövs för att dessa ska fungera.”
Spela videoklipp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Läs och se mer:

Book, K. (2016) Idrotten i den fysiska planeringen. FoU-rapport 2015:2. Riksidrottsförbundet, Stockholm.

Föredrag om projektet Equalizer – för inkluderande aktivitetsplatser:

https://urplay.se/program/210815-ur-samtiden-att-bygga-stad-for-unga-inkluderande-aktivitetsplatser

Paneldiskussion om Rörelse i staden:

Krönika i Idrottens Affärer:

Läs här

Kortare text (OBS, länken går till skriften inte direkt till Karins kapitel på s. 46-48):

Book, K. (2019) Aktiva mellanrum gör staden intressant, s. 46-48 i: Spaning om stadens utveckling. Svenska Stadskärnor.

Läs här

Fler referenser:
  • Book, K. & Högdahl, E. (2018) Att ge grönt ljus till tjejer. En metoddiskussion utifrån projektet Equalizer för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser. PLAN, nr 4-5, 41-52.
  • Book, K. (2017) Physical Activity, Self-Organized Sport, and Sustainable Urban Development. McCullough (red.) Routledge Handbook on Sport, Sustainability and the Environment.Routledge, New York.
  • Book, K. (2016) Idrottsgeografi – Fysisk aktivitet äger rum. Hedenborg (red.) Idrottsvetenskap – En introduktion. Studentlitteratur, Lund.
  • Book, K. (2015) Att utveckla idrottens anläggningar. Fahlén & Karp (red.) Idéer för idrottsutveckling. SISU Idrottsböcker.
  • Book, K. (2012) Rörelser i staden. En studie av ungas fysiska aktiviteter och geografiska rörlighet i tre områden i Malmö. RF, Stockholm. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/forskning-fou/anlaggningar-och-evenemang/fou2015_2-idrotten-i-den-fysiska-planeringen.pdf?w=900&h=900

Karin Book, lektor vid Institutionen för Idrottsvetenskap vid Malmö Universitet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer forskning

kirsten-rassmus-grohn

Aktivitetsspel efter förmåga

Spel kräver ofta bra syn och finmotorik, eller att man kan gå långa sträckor för att samla poäng. Målet blev då att ta fram aktivitetsspel med stora möjligheter att anpassa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content