Fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv – en sammanfattning

”Läkarna Anna Carlén och Kristofer Hedman har tagit fram en kort film som beskriver det mesta allmänheten behöver veta om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet.”
Spela videoklipp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vad händer i kroppen när vi rör på oss?

Med dr Anna Carlén och docent Kristofer Hedman är båda läkare vid Fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. De bedriver forskning som bland annat belyser hjärtats anpassning till konditionsidrott och tillsammans undervisar de inom arbetsfysiologi för läkar- och fysioterapeutstudenter.

Undervisningens huvudfokus är omedelbara och långsiktiga effekter av fysisk aktivitet, det vill säga vad som händer i kroppen när vi rör på oss, både på kort och på lång sikt.

För att göra undervisningen tillgänglig för fler har de också skapat en öppen plattform där filmer om kroppens fantastiska anpassningar och bakomliggande fysiologi finns att se (www.arbetsfysiologi.nu).

För att ytterligare sätta undervisningen i ett sammanhang har Anna och Kristofer också tagit fram en kort film om fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv, där de sammanfattar aktuell forskning kring risker med stillasittande och positiva hälsoeffekter av ökad grad av fysisk aktivitet. Denna film riktar sig inte i första hand till universitetsstudenter, utan till alla som vill informera och inspirera till fysisk aktivitet i olika sammanhang, eller till den som själv är nyfiken på att lära sig mer.

Kontakt:

anna.carlen@liu.se

kristofer.hedman@liu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer forskning

kirsten-rassmus-grohn

Aktivitetsspel efter förmåga

Spel kräver ofta bra syn och finmotorik, eller att man kan gå långa sträckor för att samla poäng. Målet blev då att ta fram aktivitetsspel med stora möjligheter att anpassa.

Skip to content