Vinsterna med att gå ut

”Anders berättar om vinsterna med att involvera alla sinnen och aktivera välgörande signalsubstanser som dopamin och endorfin och öka elevernas inlärningsförmåga - till och med livsglädjen.”
Spela videoklipp

Så här skriver Anders i en kommentar  till sin film:

Kärnan i inom det utomhuspedagogiska området är att försöka få föräldrar, elever, lärare, skolledare/rektorer, lärarutbildningar och Skolverket, men även Utbildningsdepartement att förstå att man kan utöka rörelsen i Sveriges största ”industri” som vår skola faktiskt är genom att skapa en mer rörelseintensiv lärmiljö i delar av alla skolans ämnen och teman. Därmed stöttar vi Idrott och hälsa (friluftsliv utgör i dag endast ca 9% av ämnet), men också den uppväxande generationens välbefinnande, livskvalitet och en hälsopromotiv livsstil. Vi kan kalla det ”ett lärande för hållbara kroppar och huvuden (knoppar) kognitivt, affektivt och socialt. Både kroppen och knoppen kräver intryck som skapar uttryck och sätter avtryck. I den processen vet vi att både gröna och blåa utomhusmiljöer påverkar våra hormonsystem/biologiska markörer på ett sätt som sänker stress (cortisol) och skapar glädje (serotonin) och lugn (oxytosin) etc.

Läs- och filmtips:

Klassrum med himlen som tak – En kunskaps- och forskningsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Linköpings universitet – SLU – Movium (2018), svensk och engelsk version. Fokus på skolprestationer, naturkontakt och fysisk aktivitet. Faskunger, Szczepanski och  Åkerblom. Hitta den här.

Utomhuspedagogik, lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet. Antologi skriven av 7 forskare och lärare. Studentlitteratur Lund (2019). Finns bl a här.

Utomhuspedagogik som kunskapskälla – närmiljö blir lärmiljö. Antologi skriven av 7 forskare och lärare.  Studentlitteratur Lund (2007). Finns bl a här.

https://www.adlibris.com/se/bok/utomhuspedagogik-som-kunskapskalla-narmiljo-blir-larmiljo-9789144045597

Nycklar till Naturen – Med barnen i Närmiljön. Liber Läromedel. Kan hittas här.

Motalaprojektet för åk 2-6 i grundskolan. Pedagogisk markanvändning på golfarenan.

Bättre resultat när skolan flyttar ut. Vetenskapsradion. Medverkande: Anders Szczepanski, Dr. (Ph.Lic), enhetschef Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, prof emeritus Peter Gärdenfors, kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Helsingborgs kommuns skolor elever och lärare.

Kontakt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer forskning

kirsten-rassmus-grohn

Aktivitetsspel efter förmåga

Spel kräver ofta bra syn och finmotorik, eller att man kan gå långa sträckor för att samla poäng. Målet blev då att ta fram aktivitetsspel med stora möjligheter att anpassa.

Skip to content