Bygg städer för fysisk aktivitet

”Möt Jonas Olsson, ensam ägare av fastighetsbolaget Balticgruppen i Umeå, och visionär för rörelserika städer.”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Främjafyspodden
Främjafyspodden
Bygg städer för fysisk aktivitet
/

Jonas Olsson började i pappas företag som 14-åring. Och på den vägen är det, som man säger. Fast vägen har ändrat riktning många gånger. Pappans företag var inget fastighetsbolag från början, men fadern såg i tid att byggbranschen troligen skulle bli en framtidsbransch.

I dag är Jonas ensam ägare till Balticgruppen som bygger och förvaltar kommersiella fastigheter i Umeå och dessutom bygger en mängd nya bostadsfastigheter. Och det är där samtalet kommer in på ett av de viktigaste ämnena för dagen: hur bygger vi framtidens städer så att de gynnar människors hälsa?

Jonas vill bygga hållbara städer där människor lätt ska kunna förflytta sig med cykel, promenader och kollektivtrafik. Mest aktuellt för sådana framtidsscenarier är det pågående bygget av området runt nya Östra Station. Här har Jonas och Balticgruppen med kommunens politiker och stadsplanerare chansen att förverkliga många goda idéer och knyta ihop staden mellan centrum och universitetsstaden som bara ligger 1,5 kilometer bort, men som känns mer avlägset p g a den infrastruktur som skapades i en annan tid och som skapat en klyfta mellan de två centrumen.

Ett annat utvecklingsområde är Norra Ön mitt i Umeälven. Där bor i dag runt 5 – 600 invånare i äldre fastigheter, så att säga ”på landet” på den södra delen. Om några år kommer det att bo 5 – 6 000 nya Umebor på den norra delen. Ambitionen är att det ska bli lätt för dessa nya öbor att anamma hälsosamma levnadsvanor, bl a genom att cykla till och från centrum över älven på de nya broar som planeras. Utan problem ska de sedan – möjligen med lite mjölksyra på slutet – trampa uppför backarna till universitet och campus.

Vi talar också om begreppet rörelserikedom (physical literacy), en idé om människors grundläggande behov av rörelse som ganska nyligen bidrog starkt till att Jonas väg svängde bort från att bara stödja traktens elitidrott, till att engagera klubbarna för hela samhällets utveckling.

Förändringen var främst ambitionen att ge så många barn som möjligt en rolig start med idrotten – eller egentligen med all form av fysisk aktivitet, utan att känna krav på prestation och tävlingsiver. Detta ledde för cirka fem år sedan till Change the game-dagen som nu med rörelserikedom i centrum lockar allt fler deltagare både från runt om i Sverige och världen varje år.

Rörelserikedom är med projektledaren för Change the game – Tom Engléns ord – själva kompassen för Umeås utveckling till en hållbar stad där människor mår bra och på ett naturligt sätt får sin dagliga dos av fysisk aktivitet. Umeå växer snabbt, men förhoppningsvis på rätt sätt för framtiden.

Intervjuare är Mats Janson, kommunikatör i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från Främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content