Morot eller piska eller kanske inifrån en själv?

”Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi, om hur vi kommer igång och fortsätter.”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Främjafyspodden
Främjafyspodden
Morot eller piska eller kanske inifrån en själv?
/

Magnus Lindwalls forskning är framförallt inriktad mot de delar av idrottspsykologin och hälsopsykologin (exercise psychology) som handlar om fysisk aktivitet, träning och psykologisk hälsa, samt motivation till fysisk aktivitet och hälsobeteenden.

Magnus har t ex forskat mycket på hur fysisk aktivitet kan förbättra hälsan och välmåendet hos äldre, bland annat gällande depression och hjärnkapacitet (kognition). Han säger att han då blivit ödmjuk inför det faktum att alla människor är olika. Allt funkar inte lika bra för alla.

I podcasten börjar vi från grunden med frågan ”Vad är egentligen motivation?” Sedan letar vi oss – via teorier om optimala förhållande för motivation – framåt mot hur kunskaperna om dessa önskvärda förhållanden kan realiseras ”på golvet” av praktikerna. Vad karakteriserar t ex en bra fysisk situation för barn och ungdomar? Vad krävs för att FaR (Fysisk aktivitet på recept) ska bli en hållbar livsstilsförändring för vuxna.

Just hållbarhet är viktigt för Magnus. Målet är att en positiv förändring ska hålla över tid.

Kanske tror du att det räcker att hålla i med en ny vana i 21 dagar så är du hemma. Men så enkelt är det tyvärr inte för de flesta av oss. Mycket spelar in, inte bara kunskap om vad som är bra för oss utan även våra känslor. Som Magnus säger, ”du rider på den stora elefanten som är ditt känsloliv”. När elefanten drar iväg åt ett oönskat håll är det inte helt enkelt att säga ptroo och hålla ordning på tyglarna. Utmaningen är att lyckas hålla sig till en vana över tid, trots att andra starka krafter drar oss åt ett annat håll.

Intervjuare är Mats Janson, kommunikatör i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från Främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content