FASiS ska göra Sörmlands invånare mer fysiskt aktiva

”Mia Vejdal och Johannes Hedlund berättar om hur regionens nio kommuner tänker göra det enklare och roligare för befolkning att röra på sig mer.”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Främjafyspodden
Främjafyspodden
FASiS ska göra Sörmlands invånare mer fysiskt aktiva
/

Mia Vejdal verksamhetschef på enheten Välfärd och folkhälsa i region Sörmland, berättar tillsammans med Johannes Hedlund, projektledare i projektet som fått namnet FASiS, hur man ska få in mer fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

FASiS står just för Fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen i Sörmland. Skillnaden mot tidigare, berättar Johannes är att man nu avser att inte bara adressera individen i frågan om fysisk aktivitet, utan också se till att skapa bättre förutsättningar för individen att enklare bli mer fysiskt aktiv.

Eftersom närmiljön är så avgörande för hur fysisk aktiv en människa är, tänker man satsa på den. Om boendemiljön uppmuntrar till rörelse i stället för t ex till bilåkande hoppas man kunna göra valet att vara fysisk aktiv mer självklart. Det gäller då att tänka fysisk aktivitet redan i planeringsstadiet av både bostadsområden och stadskärnor.

Mia berättar att det kommer krävas arbete både på teoretisk och praktisk nivå. På den teoretiska sidan ska man gå igenom befintliga styrdokument för att sedan justera och skriva in nya formuleringar som ger fysisk aktivitet en mer framträdande roll. Mia lovar också att man samtidigt ska jobba operativt i lokala projekt tillsammans med kommunerna. Den nya inriktningen ska synas för medborgarna redan från början.

Mia och Johannes betonar vikten av enkelhet i vardagen. Trösklarna är höga för de allra flesta att t ex kliva in på en träningsanläggning eller t o m ett utegym. Att sänka trösklar handlar då om glädje, att tillse olika behov, trygghet och kulturer. Johannes lyfter en spännande dansk cykelbana som ett fint exempel på att skapa glädje på ett enkelt sätt i vardagen. Om denna och fler möjligheter till rörelseglädje i vardagen får du höra om i intervjun.

FASiS har när den här inspelningen görs funnits i tre månader och ska vara klart – åtminstone första etappen – i december 2022. Arbetstakten är hög och alla regionens nio kommuner är entusiastiska.

Intervjuare är Mats Janson, kommunikatör i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från Främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content