Eleven först, innehållet sedan

”Sabina Vesterlund på Skolverkets läroplansenhet om rörelse i skolan.”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Främjafyspodden
Främjafyspodden
Eleven först, innehållet sedan
/

Sabina Vesterlund arbetade som lärare i idrott och hälsa i 20 år innan hon började jobba med styrdokument och bedömningsgrunder på Skolverket.

I podden pratar vi om hur verkets uppdrag kommer till, om seglivade normer – som att den kvinnliga läraren tar hand om dansen medan den manlige ägnar sig åt bollspel – men också om positiva förändringar av såväl lektionsinnehåll som värderingar.

Sabina berättar t ex om uppdraget Mer rörelse i skolan som ledde till att man lärde sig mycket av hur våra grannländer tacklar utmaningarna, samt om samarbetena med Riksidrottsförbundet, Generation Pep och Folkhälsomyndigheten. Särskilt lyfter hon Skolforskningsinstitutets rapport (länk nedan) om vad som visat sig vara framgångsrika ingredienser i lärandesituationer.

Fokus flyttas då från själva kunskapsförmedlingen till frågor om tillgänglighet, tillitsfulla relationer, lyhördhet från lärare, känslor av tillhörighet och delaktighet, kort sagt ett utvecklande och ödmjukt perspektiv i mötet med de unga. Eleven först, innehållet sedan.

Intervjuare Mats Janson, kommunikatör i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter/en-tillganglig-larmiljo-for-alla-i-amnet-idrott-och-halsa/

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/mer-rorelse-i-skolan

Digitala verktyg och viktiga iakttagelser i idrott och hälsa – Skolverket

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/rorelse-fysisk-aktivitet/rorelse-och-fysisk-aktivitet-i-skolan/amnet-idrott-och-halsa/

https://www.skolverket.se/getFile?file=4038 ( Regeringsredovisningen om mer rörelse)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från Främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content