Det är klart att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, men hur ser det ut?

”Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap med inriktning fysisk aktivitet och hälsa, om balansen mellan vad vi faktiskt vet och hur vi uttrycker oss.”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Främjafyspodden
Främjafyspodden
Det är klart att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, men hur ser det ut?
/

Örjan Ekblom studerar hur fysisk aktivitet, stillasittande och kondition kan påverka en människas fysiska och mentala hälsa. Han deltar som sakkunnig i arbetet med den nya kraftsamlingen för ungas hälsa och uppmaningen till Sveriges gymnasieskolor att införa fysisk aktivitet varje dag.

I podcasten börjar Örjan med att berätta om sitt nuvarande fokus på fysisk aktivitet kopplat till statusen på människors hjärta och kärl. Rapport är på väg.

Örjan tycker att WHO:s nya riktlinjer för fysisk aktivitet är väldigt bra, därför att man på ett nytt sätt fångar in alla olika grupper av människor utifrån olika förutsättningar. Han gillar också att man lägger betoningen på rörelse och inte på olika idrottsliga träningsprestationer. Alla gillar ju som bekant inte att jogga eller lyfta tyngder, även om det så klart är hälsosamt. Till en viss gräns! Örjan är noga med att balansera fysisk insats med sin vetenskapliga syn på sambandet med hälsa och är väldigt försiktig med att lova effekter. Alla människor är olika.

Vi talar också om hur olika områden av samhället har börjat intressera sig mer för varandra. Örjan träffar numera forskare och specialister inte bara från hela världen, utan också med olika perspektiv. Sociologer, psykiatriker och ekonomer är några av dem och Örjan hyllar det tvärvetenskapliga angreppssättet.

Örjan avslutar samtalet mycket optimistiskt. Han tror att världen i pandemins spår nu verkligen kommer att samlas kring satsningar på preventiva arbetssätt. Överallt kommer politiker, andra engagerade människor och organisationer att vilja arbeta för en bättre folkhälsa. Utmaningen, tror Örjan, är att samordna och få full kraft i de engagemang och kunskaper som finns.

Intervjuare är Mats Janson, kommunikatör i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från Främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content