Inledning

Våra hemsidebesökares integritet är viktig för oss. Vi gör vad som åligger oss för att skydda den. Nedanstående policy beskriver hur vi hanterar dina personliga data.

(Detta dokument har skapats med hjälp av en mall från SEQ Legal – seqlegal.com – och anpassats av Rörelsevalet (rorelsevalet.se)

 
Insamling av personlig information

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången, tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version samt operativsystem.
 2. Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.
 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress.
 4. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning.
 5. Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress.
 6. Information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster.
 7. Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 8. Information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg.
 9. Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.
 10. All annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

 
Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för:

 1. Att administrera vår hemsida och verksamhet.
 2. Att anpassa vår hemsida till dig.
 3. Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida.
 4. Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.
 5. Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
 6. Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre vill ha nyhetsbrevet).
 7. Att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre vill ha marknadskommunikation).
 8. Att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).
 9. Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 10. Att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.
 11. Att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst).
 12. Annan användning.

   

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

 
Delande av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 2. I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.
 3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
 4. Till alla personer som vi rimligen anser kan begäras av domstol eller annan behörig myndighet.

   

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att information används eller missbrukas av andra.

 

Bevarande av personlig information
Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 1. Personlig information som vi behandlar för något syfte kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta syftet.
 2. Utan att det påverkar punkt 2 kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges:
  1. Personuppgiftstyp kommer att raderas {ANGE DATUM/TID}; och
  2. {ANGE YTTERLIGARE DATUM/TIDER}.
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  2. Om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden.
  3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
 
Din personliga informations säkerhet
 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och att vi inte kan garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 4. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt uppgifter på vår hemsida konfidentiellt, vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).
 
Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy genom att publicera en ny version på vår hemsida. Kontrollera gärna denna sida emellanåt för att se eventuella ändringar. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

 
Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig. Tillhandahållande av sådan information sker i så fall enligt följande:

 1. Tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet. 

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

 
Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

 
Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 
Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”. En ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet. En sessionskaka kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder endast ständiga kakor.

 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:
  1. vi använder Google Analytics , Mailchimp och personuppgifter som sparas när besökaren registerar sig för att skicka in projekt. Detta för att vår hemsida ska känna igen en dator när en användare besöker hemsidan, spårar användare när de bläddrar på hemsidan,  förbättrar hemsidans användbarhet,  analyserar användningen av hemsidan, administrerar hemsidan, förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet, 
 2. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  1. I Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”.
  2. I Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”.
  3. I Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator, till exempel:
  1. I Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 ).
  2. I Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”.
  3. I Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 
Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content