Medelålders män och barnkonventionen

”En grundprincip i barnkonventionen är att barn har rätt att uttrycka sin mening och att höras i alla frågor som rör barnet. Hur ser det ut idag – i din förening?”
susanna_hedenborg
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Utgå från barnkonventionen för att skapa framtidens förening

En grundprincip i barnkonventionen är att barn har rätt att uttrycka sin mening och att höras i alla frågor som rör barnet. Principen handlar om delaktighet. Vuxna ska beakta barnets åsikter, med hänsyn taget till barnets ålder och mognad. Det betyder att vuxna inte bara ska försöka fatta kloka beslut i frågor som rör barn, utan att barn ska ges möjlighet att själva komma till tals för att kunna påverka sin situation.

Sällan i styrelsen
Den här delaktighetsprincipen kan framstå som självklar och enkel i idrottssammanhang. Idrottsrörelsen är ju inte bara den största barn- och ungdomsorganisationen i Sverige. Det är även en miljö där många unga skolas in i föreningsliv, ledarskap och konsten att ta ansvar och idrottsföreningar kan vara en skola i demokrati och ledarskap. Det är också ett av skälen bakom dagens omfattande offentliga idrottsstöd. Men forskning visar att när barn får vara med och bestämma handlar det ofta om ansvar för uppvärmningen och teknikövningar mer sällan om att sitta med i en styrelse och besluta om hur hela föreningen ska agera och utvecklas. Idrottsföreningars styrelser speglar sällan vare sig medlemmarna eller samhället i stort om man ser till kön, ålder, etnicitet och utbildningsnivå. Istället domineras styrelsearbetet av medelålders män med tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

Vad skulle hända?
För att utveckla idrotten behöver vi barnens röster. Hur skulle idrottens se ut om barn fick vara med och bestämma om huruvida föreningen skulle bredda basen och öka antalet träningstillfällen; om föreningen skulle åta sig större projekt där personer som i vanliga fall inte är aktiva inom idrotten erbjuds möjligheter att komma med; eller om föreningen behöver bygga om sina omklädningsrum? Och vad skulle hända om barnen var med och deltog i beslut som handlar om föreningens kontakter med kommunen och det omgivande samhället och gavs möjlighet att påverka när och var en ny arena, en ridskola, skateboardpark, eller badplats skulle byggas. Sådana beslut är alltid viktiga eftersom val av plats och idrottsaktivitet alltid möjliggör eller gör det omöjligt för olika grupper att vara med.

Strukturer för delaktighet
Idag utmanas föreningsidrotten – en sjunkande andel barn och unga är med i en idrottsförening, och det är svårt att hitta personer som är intresserade av att delta i ideellt arbete. För att motverka denna utveckling behövs strukturer för att skapa delaktighet. Unga berättar att de sällan blir tillfrågade om att leda i en förening. Flera talar dessutom om att de inte är riktigt säkra på vem som bestämmer i deras förening och att de själva bara kan påverka vad som händer på uppvärmningen eller vilken musik som ska spelas. För några år sedan visade en studie att endast en fjärdedel av idrottsföreningarna har en ung person under 25 år i sin styrelse. Hur ser det ut idag – i din förening?

Rösterna för framtiden
Arbetet med att engagera fler unga som ledare måste intensifieras och demokratiskt deltagande måste tränas. Genom ökad representation av unga från olika kontexter i idrottsrörelsens demokratiska processer skapas ett mervärde för såväl den enskilde individen som föreningen. I förlängningen gynnar det även idrottsrörelsen i stort och det omgivande samhället. Att jobba aktivt utifrån barnkonventionen inom föreningsidrotten kan hjälpa ledare och aktiva med att utveckla idrotten i en mer demokratisk riktning. Ungas röster är viktiga för framtidens idrott. Det är unga som ska leda och skapa framtidens rörelse – och om vi vill att fler unga ska göra detta måste vi hitta sätt för att bättre lyssna och utveckla idrotten tillsammans.

Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet

Här kan du gratis ladda ner Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Skip to content