Så vill vi sätta Sverige i rörelse efter pandemin

”Forskningen ger allt starkare belägg för att rörelse i vardagen har en avgörande betydelse för vår hälsa och vårt välmående. Samtidigt har den fysiska aktiviteten sjunkit hos många grupper – inte minst under pandemin.”
IMG_2839
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Forskningen ger allt starkare belägg för att rörelse i vardagen har en avgörande betydelse för vår hälsa och vårt välmående. Samtidigt har den fysiska aktiviteten sjunkit hos många grupper – inte minst under pandemin. För att vända trenden krävs krafttag från hela samhället och en långsiktig struktur för arbetet, skriver kommitténs ordförande Per Nilsson, som i dag lämnade över kommitténs andra delrapport till socialminister Lena Hallengren.

Forskning visar att all rörelse räknas – och att även små förbättringar ger stora resultat. Genom rörelse i vardagen kan vi minska risken för psykisk ohälsa, fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancerformer. Samtidigt har även kunskapen om riskerna med stillasittande blivit allt tydligare. Forskare uppskattar att vart tionde förtida dödsfall i världen skulle kunna förebyggas med ökad fysisk aktivitet.

Trots den kunskapen visar flera undersökningar att vi svenskar – både barn, ungdomar och vuxna – i snitt sitter cirka 9 timmar om dagen, det vill säga mer än halva vår vakna tid. Under pandemin har den fysiska aktiviteten minskat ytterligare, samtidigt som stillasittandet ökat – framför allt bland unga i åldrarna 16–29 år.

För att vända utvecklingen krävs en kraftsamling från hela samhället. Som ett led i detta arbete har regeringen gett oss i uppdrag att främja fysisk aktivitet och förebygga fysisk inaktivitet i befolkningen, med målet att bidra till en god och jämlik hälsa. När vi i dag lämnar över vår andra delrapport till socialminister Lena Hallengren presenterar vi fem förslag:

  1. En stärkt struktur med mål och ansvar för arbetet med fysisk aktivitet på och mellan statlig, regional och lokal nivå.
  2. Att Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att utveckla en långsiktig struktur för främjande av fysisk aktivitet.
  3. En förtydligad skrivelse om daglig rörelse i läroplaner, i enlighet med det förslag Skolverket tidigare lämnat.
  4. Förskrivningsrätt för förbättrade och mer likvärdiga utemiljöer för barn vid skolor, fritidshem, förskolor och annan jämförlig verksamhet i enlighet med det förslag Boverket tidigare lämnat.
  5. Att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att stärka möjligheterna att implementera kunskap om arbetsmiljö och friskfaktorer i arbetslivet.

 

Vår vision är ett samhälle där alla vill och kan röra på sig. Genom att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet, särskilt hos de som i dag rör sig minst, kan samhället spara stora pengar, samtidigt som livskvaliteten för individen ökas. All rörelse räknas – varje steg är ett steg mot bättre hälsa.

Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet och rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan

Här kan du läsa delrapporten ”All rörelse räknas – fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet
En längre version av texten finns publicerad som debattartikel i Altinget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content