Allra först kommer det psykiska välbefinnandet

””
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Niklas Huss har arbetet i många år med att driva innovation och stora förändringsarbeten. Niklas utmanar det befintliga, försöker ändra mindset och tänka nytt med fokus på att hitta tillbaka till syfte, meningsfullhet och DNA. Varför finns organsationen till och hur hittar man nya lösningar snarare än brottas med symtom? Med erfarenhet från både statlig sektor och näringslivet har han landat i att fokus och prio måste vara på stärka människan och där i det psykiska välbefinnandet för att vi ska lyckas skapa trygga samhällen, innovativa och framgångsrika organisationer och för att överhuvud taget lyckas uppnå de globala hållbarhetsmålen. Under 12 år på Skatteverket drev han myndighetens skifte från att vara en kontrollorganisation till att bli en serviceinrättning med förtroende för skattebetalarna. På Länsförsäkringar drev han innovationsarbetet med missionen att branschen inte ska sälja reaktiva försäkringar utan istället försäkra ett tryggt, frisk och skadefritt liv genom att erbjuda proaktiva tjänster som förhindrar att olyckor sker, att du håller dig frisk och hälsosam snarare än att endast reagera efteråt med ekonomiska ersättningar. Det nya skifte Niklas arbetar för är förmodligen det mest grundläggande och betydelsefulla – att få oss alla att prioritera det psykiska välbefinnandet innan det har blivit ohälsa. Här berättar Niklas om hur han varit med och startat en tvärsektoriell rörelse Mind//Shift, för att lyckas med visionen att alla ser psykiskt välbefinnande som den viktigaste tillgången. Här berättar han om vad Mind//Shift gör och hur rörelsen är uppbyggd. Han tar även upp utmaningar, behov och lösningar för att etablera en framgångsrik rörelse med gemensamt mål. Intervjuare är Mats Janson, kommunikatör i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från Främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content