Ett samlat grepp för ökad arbetshälsa i Södertälje kommun

”Med ett samlat grepp vände den negativa trenden i Södertälje kommun. Sjukfrånvaron minskade bland både kvinnor och män i alla åldrar.”
ARENA: Arbetsliv
GENOMFÖRARE: Kommunen
MÅLGRUPP:
20-64 år
KONTAKTPERSON:
REGION: Stockholm
KOMMUN: Södertälje

Hållbar arbetshälsa ökar frisknärvaron

För att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron i Södertälje kommun beslutade kommunledningen att ta ett samlat grepp för ökad arbetshälsa. Under 2016 vände trenden och sjukfrånvaron minskade bland både kvinnor och män i alla åldrar. 

Södertälje kommun startade projekt Hållbar arbetshälsa i december 2015. Arbetet riktas främst till de yrkesgrupperna med högst sjukfrånvaro, som social- och omsorgssektorn och utbildningssektorn. Aktiviteterna utgår från forskning som pågår inom arbetshälsa.

Inte som någon annan kommun
– Södertälje liknar ingen annan kommun i Sverige, säger projektledare Zara Kvist Lindgren när hon blir intervjuad för den artikel på Försäkringskassan hemsida som den här texten baseras på.

– Vi är en av de kommuner som har högst arbetslöshet i landet och därför stora sociala kostnader och en ansträngd ekonomi. Det är tuffa förutsättningar som tvingar oss att hela tiden tänka nytt och arbeta smartare för att ge våra medborgare så bra service som möjligt.

Tre arbetssätt
Man valde tre arbetssätt: workshops, träna som arbetsuppgift och aktiv sjukskrivning, med syftet att skapa nya arbetssätt och förändra synen på arbetshälsa. Resultatet blev minskad sjukfrånvaro både för män och kvinnor, men mest bland kvinnor där sjukfrånvaron/ohälsan är som störst.

Workshops för organisationen
För att öka delaktigheten och arbeta närmare verksamheterna ordnades workshops. Projektgruppen åkte ut till arbetsplatser där arbetshälsan behövde ökas och såg tillsammans över de organisatoriska förutsättningarna, men också vad individen kunde göra för att tillsammans med sina kollegor skapa den bästa möjliga arbetsmiljön.

Träna som arbetsuppgift
Tre enheter i kommunen provade att träna som arbetsuppgift obligatoriskt under sex månader med start maj 2017. Syftet var att öka arbetshälsa genom att förbättra kondition, rörlighet, balans och styrka. Träningspassen var 11-14 minuter långa och utfördes en gång varje arbetspass.

Aktiv sjukskrivning
Det tredje fokusområdet blev aktiv sjukskrivning. Alla chefer inom kommunen fick en utbildning som innebar att arbetsgivaren skulle ta en mer aktiv roll under en medarbetares sjukfrånvaro. Riktiga samtal som bygger relationer var en av grundpelarna.

När man blir sjuk ringer man och sjukanmäler sig. Dag två, om man inte är tillbaka på arbetet, så ringer chefen upp och frågar hur det går och hur medarbetaren mår för att försöka få en bild av när personen kan vara tillbaka. Det ska ju göra skillnad om man kommer till jobbet eller inte!

Zara Kvist Lindgrens tre tips för bättre arbetshälsa:

  • Fatta beslut och jobba strukturerat. Det är viktigt att verkligen satsa och avsätta tid, för det tar tid att skapa förändring och man behöver ha med sig hela organisationen från högsta ledning ut i verksamheten.
  • Undvik ett ovanifrån-perspektiv och lyssna på dem som jobbar ute i organisationen för att på riktigt få reda på vad arbetshälsa är för dem.
  • Sluta göra mer av samma och sluta jobba som ni alltid gjort utan att det skett någon förändring. Våga testa något nytt!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Samarbete nyckel till ökad fysisk aktivitet

Rörelsenätverket Örebro Län är ett nätverk som syftar till att främja den fysiska aktiviteten genom implementering av rörelseförståelse (Physical Literacy) för att bryta den oroväckande trenden av inaktiviteten som sprider sig i alla åldrar.

Skip to content