Fredagsfys och mys med mindre socker för alla

”Inga pekpinnar, bara gemenskap och glädje som verktyg för mindre stillasittande och mindre sockerrika livsmedel.”
ARENA: Fritid
GENOMFÖRARE: Ideell organisation
MÅLGRUPP:
Alla
KONTAKTPERSON:
REGION: Alla
KOMMUN: Hela Sverige
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mot stillasittande och överkonsumtionen av sockerrika livsmedel

Fredagsfys Sverige är en satsning inom Riksförbundet Hälsofrämjandet som når alla åldrar. Fredagsfys tar sig an två stora utmaningar i samhället, stillasittandet och överkonsumtionen av sockerrika livsmedel. Fredagsfys vill vara med och förändra genom samarbete och arbete över många gränser där målgruppen hela tiden är i centrum.

Viktigt få med sig alla
Fredagsfys vill fräscha upp begreppet ”fredagsmys” till att bli en modern rörelse för gemenskap, glädje och sundare ätande. Verksamheten sker oftast ute på förskolan, skolan, äldreboendet, träffpunkter och då gärna inom enhetens hela organisation. Man vet att det är viktigt att få med sig även ledning, kök, kafeteria och fritidshem.

Inga pekpinnar
Fredagsfys två fokusområden är att föreläsa/inspirera och ge verktyg till mer fysisk aktivitet både inomhus och utomhus, samt hålla inspirationskurser och ge tips om hälsosamma och sockersmarta mellanmål/fika. Man vill visa på enkelheten och lyfta fram glädjen, alltid utan pekpinnar eller måsten.

Hållbarhet i vardagen
Huvudmålgrupper är barnen, ungdomarna och våra äldre, men sekundära målgrupper är både personal och föräldrar. Dessa ses som ambassadörer som bär arbetet vidare och får till den viktiga hållbarheten i vardagen och även i hemmet. Man informerar, inspirerar och uppmuntrar, nätverkar och stärker personalen så att arbetet flyter på även när Fredagsfysfolket inte längre finns på plats.

En gång blir flera
Fredagsfyset och övrig verksamhet läggs in i det obligatoriska schemat och årskalendern och blir på så sätt hållbar. Även om Fredagsfys håller fokus på en dag i veckan så planteras frön som växer och visat sig bli flera dagar i veckan, en del av den obligatoriska verksamheten, samt i familjerna.

När förskolan, skolan, äldreboendet och träffpunkter utnyttjas som naturliga som plattformar har man upptäckt att man snabbt gör skillnad och växer på bredden. Fredagsfys gästspelar också mellan varven på SIS-hem, fritidsgårdar, i idrottskafeterior, i regionen, på företag och mässor.

Så här säger grundaren Susanna Almström:

”Vi vill få till folkrörelse där vi tillsammans ser till att fredagar förknippas med rörelse och fysisk aktivitet. En dag man mer än gärna går klädd i avslappnande träningskläder som en markering för vägen mot ett friskare Sverige. Tillsammans kommer vi långt och banar väg för en frisk framtid för våra barn och unga. Vi älskar både fredagsfys och fredagsmys och vill med vår energi visa hur enkelt det är att göra stora och sunda förändringar som ger effekt både här och nu, men också långt fram i livet.”

Hemsida www.fredagsfyssverige.se

Se fler filmer på YouTube.

Egna Fredagsfyslåten med Dogge hittar du här.

Fredagsfys finns också på Instagram och Facebook med namnet fredagsfys sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content