Med 300 hälsoinspiratörer för mer fysisk aktivitet

”Regionhälsan i Blekinge vill inspirera och möjliggöra för anställda att må bra och ha roligt tillsammans med fysisk aktivitet.”
ARENA: Arbetsliv
GENOMFÖRARE: Näringslivet, Regionen
MÅLGRUPP:
20-64 år
KONTAKTPERSON:
REGION: Blekinge

En företagshälsovård som vill inspirera och möjliggöra

 

Uppdraget

Regionhälsan är Region Blekinges interna företagshälsa som har uppdrag att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande med hälsa och arbetsmiljö.

Stärka och förebygga

Region Blekinge har ca 5000 medarbetare och man vill som arbetsgivare arbeta mot hälsofrämjande arbetsplatser. I Arbetsmiljö och hälsopolicyn uttrycker man sig som arbetsgivare att:
– Varje medarbetares hälsa är viktig och Region Blekinge ska arbeta för att stärka hälsa och förebygga ohälsa.

300 extra viktiga personer

Regionhälsan håller ihop ett nätverk av ca 300 hälsoinspiratörer i organisationen. De har varit extra viktiga i pandemitider då man fått stänga gymen och inte ha gruppaktiviteter som vanligt, för att sprida inspiration och anpassade aktiviteter till medarbetare i Region Blekinge.

Enkla möjligheter

Genom hälsoinspiratörer kom förslag att utnyttja yta på taket till Blekingesjukhuset Karlshamn till hälsofrämjande aktiviteter. Där finns nu träningsmöjligheter som ett komplement till gym m m. Det ska finnas enkla möjligheter nära för att röra på sig.

Verktyg för chefer

Hälsofrämjande stöd*  är ett exempel på verktyg för chefer som upptäcker medarbetare som har tidiga tecken på ohälsa. Då finns ett rullande program som Regionhälsan håller i. Efter ett trepartssamtal kan medarbetaren påbörja en eller flera aktiviteter i veckan i 8 veckor på arbetstid för att stärka hälsan. Det är ett snabbt stöd som vi testar just nu för att undvika ohälsa och ge en grund till långsiktig hälsa.

Snabba insatser

Att utbilda chefer i hälsofrämjande ledarskap är en del, men att verkligen tillhandahålla verktyg som snabbt kan stödja medarbetare är viktigt. Att generellt möjliggöra och inspirera till fysisk aktivitet för ökad hälsa är en väsentlig grund.

Kontakt
Ann-Louise Ottosson
Chef Regionhälsan
0455-736602

 

*Hälsofrämjande stöd

Har du en medarbetare med ohälsa som skulle behöva extra stöd? Du kan ha upptäckt tidiga signaler på ohälsa och haft ett omtankesamtal eller påbörjat arbetslivsinriktad rehabilitering. Då kan verktyget Hälsofrämjande stöd vara en möjlighet.

Hälsofrämjande stöd är ett verktyg för att stärka hälsan hos medarbetare i Region Blekinge som behöver detta för att främst förhindra eller minska sjukfrånvaro.

Ta kontakt med din kontaktsköterska på Regionhälsan. Ett bedömningssamtal behövs inför beslut om detta kan vara något för din medarbetare eller inte. Därefter ett trepartssamtal som en uppstart på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (även om medarbetaren inte är sjukskriven) Hälsofrämjande stöd kan vara en del av rehabiliteringsplanen.

Hälsofrämjande stöd är ett upplägg där medarbetaren har möjlighet att delta i olika aktiviteter/kompetenshöjande insatser med syfte att stärka hälsan.

Hälsofrämjande stöd är uppbyggt i moduler, tisdag – fredag enligt schema.

Man kan antingen gå på någon/några få moduler eller delta i samtliga. Detta utifrån din medarbetares behov och vad ni kommit fram till i trepartssamtalet. Man går i 8 veckor på de moduler som beslutats om. Fler deltagare kan komma till varje vecka men grupperna kommer aldrig vara större än att distans kan säkerställas i lokalerna. Vi är i lokaler på Regionhälsan i Karlskrona.

Hälsofrämjande stöd ersätter inte den medicinska rehabiliteringen som kan fortgå parallellt.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

 

Fika
 

 

 

10.00 – 10.40

Intromöte nya

deltagare.

10.30 – 12.00

Trygghet i yrkesrollen

 

 

10.00–11.00

Förändringar och mål

 

11.00–12.00

Kroppskännedom

 

 

Lunch
   

13.30–15.00

Kognitiv

Beteendeterapi-

Verktyg i vardagen

 

 

 

13.30 -15.00

Funktionell

Träning

Träningskläder

 

 

14.30-15.30

Fysisk aktivitet

Styrka

Träningskläder

13.00-14.15

Mindfulness


Tisdagar 13.30-15.00 Verktyg i vardagen

Man får verktyg för att hantera ångest och begränsa automatiska negativa tankar.

Onsdagar 10.30–12.00 Trygghet i yrkesrollen

Modulen ska ge stöd. Genom att öka insikten och förståelsen för mitt sammanhang öka tryggheten i yrkesrollen.

Onsdagar 13.30-15.00 Funktionell träning

Funktionell träning är styrketräning där kroppen tränas i sina naturliga rörelser. Här är det bra att vara omklädd till träningskläder. Syftet är att stärka kroppen och ge den en användbar styrka som underlättar vardagssysslor som att bära matkassar och utföra tunga lyft. Vid funktionell träning ligger fokus på att utföra övningar som utmanar balans, flexibilitet och styrka.

Torsdagar 14.30-15.30 Träning i gymmet

Vi går igenom hur du använder de olika maskinerna, visar/ provar lika övningar med hantlar och testar olika upplägg för styrketräning.

Fredagar 10.00 – 11.00 Förändringar och mål

Vad mår just jag bra av? Vad ger välbefinnande? Vilka mål har jag och vill ha? Arbete med eget förhållningssätt till livet. Självkänsla/självförtroende/självbild mm.

Fredagar 11.00-12.00 Basal kroppskännedom

Centrala begrepp i basal kroppskännedom är balanserad hållning, frihet i andning och rörelse samt mental närvaro. Övningar att kunna ligga, sitta, stå och gå med inre stabilitet, närvaro och frihet i andning. Det är grunden i all fysisk aktivitet och rörelse. Reflektion.

Fredag 13.00-14.15 Mindfulness/ medveten närvaro

Genom olika meditations och avslappningstekniker lär du dig lägga märke till vad som pågår i dina tankar, kroppsliga förnimmelser och känslor. Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful, uppmärksam och närvarande.

Ett flertal forskningsrapporter visar att 8 veckors regelbunden mindfulnessträning bland annat ger minskad stress, ökad självinsikt, förbättrad koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och bättre uppmärksamhet.

Hälsofrämjande arbetsplats

I samband med att du slutar aktivitetsveckorna så kommer du få en enkät som handlar om Hälsofrämjande arbetsplats.

Enkäten är anonym och syftet är att få idéer och förslag från deltagarna vad Region Blekinge kan arbeta vidare med för att stödja och förbättra verksamheten ur perspektivet Hälsofrämjande arbetsplats.

Utvärdering

Som chef kommer du att få en enkät via mail när din/dina medarbetare avslutat Hälsofrämjande stöd. Ditt deltagande är mycket viktigt för att vi ska kunna förändra verktyget till det bättre.

Mer om Sveriges företagshälsor här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Skip to content