Cykling utan ålder ger äldre en chans till vind i håret igen

”Frivilliga "cykelpiloter", erbjuder äldre och personer med funktionsvariationer cykelturer i specialbyggda trehjuliga el-lastcyklar.”
ARENA: Vård och omsorg
GENOMFÖRARE: Ideell organisation, Kommunen
Målgrupp:
Äldre och Funktionsnedsatta
MÅLGRUPP:
65+
KONTAKTPERSON:
REGION: Alla
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sociala kontakter viktiga för att fysisk och psykisk hälsa

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre personer och medför ofta isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan också leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro, sämre matvanor, fysiska problem och nedsatt självkänsla. Men med ganska enkla medel kan ensamheten motarbetas.

Piloter i forskningens tjänst
Forskning har visat att sociala kontakter är viktiga för att förbättra och upprätthålla god fysisk och psykisk hälsa. Cykling utan ålder är en verksamhet där frivilliga ”piloter”, erbjuder äldre och personer med funktionsvariationer cykelturer i specialbyggda trehjuliga el-lastcyklar s k ”rickshaws”. Verksamheten bedrivs i 42 kommuner i samarbete med kommunala och privata äldreboenden, samt i ett växande antal kommuner också i samarbete med  Svenska Röda Korset.

Vind i håret igen
Cykelturerna ger möjlighet till nya kontakter, främjar hälsa och sprider glädje i lokalsamhället. Det kan exempelvis handla om att komma ut till stadens parker, uppleva vårens grönska, höra fåglarnas kvitter, åka förbi ungdomens kvarter, stanna till vid ett kafé eller att bara få känna vinden i håret igen.

Vill du veta mer, kontakta: alf.benson@cyklingutanalder.se eller kate@cyklingutanalder.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content