Braining mot depression, ångest och stress

”Deltagarna blir signifikant bättre av Braining, en klinisk innovation skapad 2017 av Lina Martinsson och medarbetare på Affektiva Mottagningen Psykiatri Sydväst, Stockholm. ”
GENOMFÖRARE: Regionen
MÅLGRUPP:
20-64 år, 65+
KONTAKTPERSON:
Sofia Davidssonsofia.davidsson@sll.se
REGION: Stockholm
KOMMUN: Stockholm

Träning kan vara lika effektivt som mediciner och terapi vid depression

Forskning visat tydligt att fysisk träning har positiva effekter på hjärnan vid depression, ångest och stress. Utmaningen är att det är extra svårt att genomföra träningsbehandling när man drabbas av depression och ångest. Den tröskeln har Affektiva Mottagningen Psykiatri Sydväst i  Stockholm sedan 2017 en metod för att komma runt. De kallar den Braining.

Direkt på kliniken
Braining är en klinisk innovation som skapades 2017 av Lina Martinsson och medarbetare på Affektiva Mottagningen Psykiatri Sydväst i  Stockholm som finns på Karolinska i Huddinge. Här  hjälper man nu patienter med psykisk sjukdom att komma igång med fysisk träning direkt på plats på kliniken. Metoden är att med enkla medel, i befintliga lokaler och med den ordinarie personalen som ledare, erbjuda enkla gruppträningspass för patienterna.

Utmaningarna som lett fram till Braining
Initiativtagarna till Braining ville med nya sätt och attityder försöka ta sig an följande utamaningar:

• Motivera individer med depression, ångest och stress att träna redan i vården.

• Hitta alternativ eller komplement till viktig psykoterapi när vårdens resurser inte räcker till och patienter tvingas vänta.

• Minska användandet av biverkningstung medicin i psykiatrin.

• Minska kroppslig sjukdomsbörda bland psykiskt sjuka.

• Hjälpa patienter i psykiatrisk heldygnsvård att bli mer fysiskt aktiva.

• Bidra till att förbättra arbetsmiljön i psykiatrin?

Goda resultat
I dag (hösten 2021) har Braining nått över 500 patienter i åldrarna 18-80 år sedan starten 2017. Av dessa deltog 30 patienter med pågående depression vid träningsstart – och som klarade klarade att genomföra tuff träning – i för- och eftermätningar. Alla blev signifikant förbättrade i depressionssymtom.

Som en extra bonus blev också arbetsmiljön friskare för personalen.

Braining i praktiken
hemsidan beskrivs konceptet Braining och stöds av ett flertal korta filmer med både personal och patienter.

Här är hela föreläsningen om Braining producerad av UR Samtiden.

Här är en artikel i Läkartidningen.

Här kan du se ett samtal mellan patienter och vårdpersonal, också producerat av UR Samtiden.

 


Lina Martinsson
är specialistläkare i psykiatri och verksamhetschef på Psykiatri Sydväst i region Stockholm. Hon är upphovsperson till Braining. Lina är disputerad forskare inom bipolär sjukdom och litiumrespons och leder nu forskningen i Brainingprojektet. Lina har lång erfarenhet som gruppträningsinstruktör.​


Åsa Anger är specialistläkare i psykiatri och överläkare på Psykiatri Sydväst. Åsa har varit med och utformat Braining. Hon är doktorand i Brainingprojektet och arbetar på Centrum för Psykiatriforskning med att sprida Braining till fler psykiatriska kliniker i Region Stockholm. Åsa är gruppträningsinstruktör på fritiden sedan många år tillbaka.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Skip to content