Naturen på recept

”Region Västernorrland utvecklar konceptet Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) och erbjuder även Naturvistelse på Recept.”
ARENA: Fritid
GENOMFÖRARE: Länsstyrelsen, Regionen
MÅLGRUPP:
20-64 år, 65+
KONTAKTPERSON:
Iwona Jacobssoniwona.jacobsson@rvn.se
REGION: Västernorrland
KOMMUN: Ånge, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå, Sundsvall, Timrå
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Naturaktivitet på recept i Region Västernorrland

Sedan år 2000 arbetar Region Västernorrland med Fysisk aktivitet på Recept (FaR®). Det innebär att en patient kan få ordination på fysisk aktivitet som komplement eller ersättning för läkemedel eller annan behandling (www.fyss.se). Vi ville utveckla det konceptet och erbjuda även Naturaktivitet på Recept. Västernorrland initierade arbetssättet och fler regioner/län utvecklar nu konceptet, t ex Norrbotten.

90 procent upplever friluftsliv som hälsosamt
Naturumgänge har positiv inverkan på hälsan, enligt många undersökningar. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. I en nationell undersökning om friluftsvanor anser 90 procent att friluftsliv är positivt för den egna hälsan.

Kvalitetssäkrar naturen
I Region Västernorrland ser man att det är viktigt att också kvalitetssäkra de områden dit vårdgivaren hänvisar sina patienter. Därför togs initiativ till att ta fram digitaliserade kartor över kommunerna i Västernorrland. Promenadslingorna (friluftsområdena) i kommunerna färgkodades efter svårighetsgrad: grön, gul och röd. I en pilotstudie år 2019 utformades digitala kartor för Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. År 2020 tog man fram motsvarande kartor för Sundsvall, Timrå, Ånge och Kramfors kommuner i Västernorrlands län.

Mål, målgrupper, metoder och avgränsningar
Målet är att utforma digitala kartor med tätortsnära naturområden med promenadslingor för personer/patienter som får ett recept på fysisk aktivitet (FaR®) av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Region Västernorrland. Projektet omfattar digital redovisning i GIS och presentation av 77 befintliga promenadslingor i naturen fördelat över sju kommuner i Västernorrlands län. Alla promenadslingor har provgåtts, kvalitetssäkrats och beskrivits på kartor och i text (www.rvn.se/naturvistelse). I projektet görs dock inga nya stigmarkeringar eller skyltar. Promenadslingorna måste därför följa stigar och elljusspår som redan finns.

Så här gjorde Region Västernorrland
Man valde ut ca 77 promenadslingor genom att studera befintligt material och kartor i samtliga (7) kommuner i Västernorrlands län och samverka med berörda kommuner och personer med god lokalkännedom. Promenadslingorna valdes ut utifrån följande kriterier:

  1. Närhet till bostadsområden.
  2. Anslutningsmöjlighet med kollektivtrafik eller parkeringsplats för personbil.
  3. Stigar i lättframkomlig och lättorienterad terräng utan branta och besvärliga partier.
  4. Stiglängd mellan 1-4 km.
  5. Helst rundslingor.
  6. Helst två slingor i olika svårighetsgrad i samma område så att det passar fler målgrupper.
  7. Kontroll av slingorna i fält för att se att de uppfyller ovanställda kriterier (lättorienterat, inte för besvärlig terräng med mera) samt för att få GPS-spår.
  8. Rita in promenadslingorna och FaR® friskvårdsanläggningarna i ett GIS-skikt, som sedan kan användas både för att presentera detta i detaljerade kartor och översiktskartor samt till en digital karttjänst.
  9. Presentera promenadslingorna i pdf:er med beskrivning i text, en karta, med bilder (tillgänglighetsanpassat).

 

Aktiviteter för spridning
För att sprida kunskap om promenadslingorna arrangerades hösten 2021 en friluftsvecka med digitala hälsoslingor, naturbingo, fototävling, digitala webbseminarier och en guidad tur. Målgruppen var befolkningen och besökarna i Västernorrlands län. Nu siktar Region Västernorrland på att ska bli ett återkommande arrangemang med start våren 2022 (www.rvn.se/friluftsveckan).

Länkar:

www.rvn.se/naturvistelse

www.rvn.se/friluftsveckan

Kontaktpersoner: iwona.jacobsson@rvn.se; johanna.ohrling@lansstyrelsen.se; jean.esselstrom@lansstyrelsen.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content