Nya och hållbara levnadsvanor på Värnamo hälsocenter

”Kunder, politiker, vårdpersonal och hälsocoacher berättar varför det funkar så bra att arbeta med livsstilsförändringar i Värnamo. ”
GENOMFÖRARE: Idrotten, Kommunen, Näringslivet
MÅLGRUPP:
Alla
KONTAKTPERSON:
REGION: Jönköpings län
KOMMUN: Värnamo

Förändrade levnadsvanor för hälsans skull med Värnamo Hälsocenter

Hälsocenters övergripande mål är att ge stöd till kommunens invånare att förändra sina levnadsvanor för en bättre, eller bibehållen hälsa. Att förändra sina dagliga vanor kan ge stora hälsoeffekter på sikt och även små förändringar kan göra stor skillnad.

Tillsammans bidrar ohälsosamma levnadsvanor till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan. Vissa personer kan hjälpas preventivt och hälsofrämjande utanför vårdcentralen i samhället. Värnamo Hälsocenter är en modell som kan anpassas till det lokala behovet, och fungerar som ett hälsonav som slussar personer från sjukvård till friskvård, vidare i samhället till andra föreningar och aktörer.

Samverkan för goda resultat och hållbara vanor
2011 inleddes ett arbete där kommun, regional- och privat primärvård samverkar för att stötta personer som fått fysisk aktivitet på recept (FaR) förskrivet av legitimerad vårdpersonal på sin vårdcentral. Ett program bestående av coachning och anpassade aktiviteter i en trygg miljö på en friskvårdanläggning är nycklar i Hälsocenters FaR-modell. Syftet är att avlasta vården och i ett tidigt skede förebygga folkhälsosjukdomar.

Fysiska aktivitet – den bästa behandlingen
Hälsosamma levnadsvanor kan ge stora hälsoeffekter och gynna såväl den enskilde som samhället. Det finns stort vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet på recept (FaR) fungerar och genom att öka den fysiska aktiviteten kan flera sjukdomar förebyggas och till och med behandla många sjukdomar.

Främja det friska utifrån individens förutsättningar
Alla har ett eget ansvar för hur man mår och hur man väljer att leva, men det är inte så lätt att ändra sina vanor och beteenden – att ändra livsstil. Hälsocenter är en verksamhet med tydligt fokus på friskvård och att främja hälsa. Arbetsmetodiken bygger på ett lösningsfokuserat förhållningssätt genom motiverande samtal, nuläge och personliga resurser.

FaR-modellen på Värnamo Hälsocenter
Under sex månader har en person möjlighet till stöd på Hälsocenter. Under denna period blir personen kund i Värnamo sim- och sporthall och får tillgång till det utbud av aktiviteter som erbjuds där. Målet är att förbättra den egenupplevda hälsan och förbättra livskvalitén.

  • Personen som fått FaR bjuds in till ett inledande samtal på Hälsocenter. I samtalet tas ett helhetsgrepp om hela hälsoläget för att identifiera personens önskan och behov. Personen får möjlighet att själv sätta ord på vad som är viktigt att förändra, och får stöd av hälsocoachen att sätta upp mål och delmål. Detta formuleras i en överenskommelse, ett ”kontrakt”, som ligger till grund för FaR-perioden. Kontakten med samma hälsocoach bibehålls under hela perioden. Utefter personens behov finns även möjlighet att hänvisa till övriga fokusområden på Hälsocenter som berör mat, återhämtning och sömn.
  • En fysisk aktivitet inleds efter personens önskemål. Gruppaktiviteter som Hälsocenter erbjuder är vattengympa, lättgympa och cirkelträning. Dessa gruppträningspass är endast avsedda för FaR-personer. Övningarna i passen är utformade för att den fysiska tröskeln ska vara låg – detta för att skapa förutsättningar att stegvis kunna bygga upp den fysiska kapaciteten. Personen kan även delta på övriga gruppträningspass på land och i vatten som Värnamo simhall erbjuder, samt träna efter ett träningsprogram på gymmet och simma. Den fysiska aktiviteten kan även bestå av hemträning, utegym och friluftsliv.
  • Uppföljning sker tre månader in i programmet och syftar till att förstärka motivationen, lyfta framgångar och ge stöttning framåt.
  • Avslutade samtal sker vid sex månader. Genom samtalet förstärks motivationen till vidmakthållande och framtidsorientering efter avslutad FaR-period. Personen får skatta sitt allmänna hälsotillstånd och den fysiska hälsan. Genom att lyfta upplevelsen av goda effekter förstärks motivationen. I detta samtal finns också möjlighet för hälsocoachen att slussa personen vidare till passande aktiviteter som främjar den fysiska hälsan, men även den sociala, psykiska och existentiella hälsan.
  • En återkoppling av FaR-perioden skickas till vårdcentralen. Denna återkoppling journalförs.
     

Civilsamhälle och föreningsliv
Syftet är att skapa hållbara vanor där personen på egen hand är regelbundet fysisk aktiv. En förutsättning är att hitta aktiviteter som är på rätt nivå och som individen upplever lustfyllda. Hälsocenter fungerar som ett nav som hjälper personen ringa in vilken aktivitet de uppskattar, hur de hittar denna aktivitet i kommunen och slussa vidare till föreningen eller annan aktör efter FaR-perioden. En god samverkan med civilsamhälle och föreningsliv är en viktig del i arbetet.

Framgångsfaktorer
Ett tydligt individfokus där motivation och tilltro till den egna förmågan är två viktiga förutsättningar för att den enskilde individen ska kunna genomföra beteendeförändringar är en framgångsfaktor. Genom att börja i det lilla, med små steg framåt och realistiska mål ökar chansen att beteendeförändringen blir framgångsrik.

Kontinuitet och uppföljning är av stor vikt för att etablera hållbara vanor. En annan framgångsfaktor är att skapa en trygg miljö med ett gott bemötande och ett hälsofrämjande friskvårdsperspektiv. Hälsan baseras på personens egen upplevelse där målsättningen är att öka livskvalitén genom hälsosamma vanor.

Therése Strömberg
Enhetschef Värnamo hälsocenter
Kontakt: therese.stromberg@varnamo.se

Läs mer om Värnamo Hälsocenter på deras egen hemsida här.

Följ Värnamo Hälsocenter på Facebook här.

Kontakt fritidschef Johan Arvidsson

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Skip to content