Här litar man på barns egen riskbedömning

”Förskolan där miljön får spela roll för barnens utveckling, hälsa och lärande.”
GENOMFÖRARE: Akademi, Näringslivet
MÅLGRUPP:
0-6 år
KONTAKTPERSON:
REGION: Värmland
KOMMUN: Hammarö
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Så här skriver miljöpsykologen och lärmiljödesignern Emma Crawley som var med i teamet i Hammarö:

Förskolan där miljön får spela roll för barnens utveckling, hälsa och lärande

Den miljö barn exponeras för dagligen spelar stor roll för deras hälsa och välmående, både här och nu och i framtiden. På Hammarö har man valt att ta ett helhetsgrepp kring utemiljöerna vid förskolorna och skolorna i de nybyggnadsprojekt som pågår i kommunen.

I dessa processer är det viktigt att alla är delaktiga och förstår barnens behov av utmanande miljöer och en samverkan mellan olika förvaltningar har varit centralt. Alla ansvariga har också deltagit i utbildning för att bli trygga med ansvaret för barns miljöer och barns egna riskbedömningar.

Forskningen som utemiljöernas design bygger på är tvärvetenskaplig, men har sin grund i den miljöpsykologiska forskningen vid SLU Alnarp och vikten av naturliga varierade miljöer för återhämtning från stress och för främjande av motorisk utveckling och fysisk aktivitet.

Miljön är utvecklad med utgångspunkt från Boverkets allmänna råd för friytor och vägledningen ”Gör plats för barn och unga”. 

Kontakt Emma Crawley

Podcast med Emma kommer snart.

Kontakt projektledare Rikard Ener, Hammarö

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content