Golfbanan blir utomhusklassrum

”Svenska golfbanor skapar utomhusklassrum för elever på grundskolor och grundsärskolor. Stockholms stad är först ut på banan.”
ARENA: Skola
GENOMFÖRARE: Akademi, Ideell organisation, Idrotten
MÅLGRUPP:
7-19 år
REGION: Stockholm
KOMMUN: Stockholm

Golfbanan blir uppskattat utomhusklassrum

I spåren av pandemin satsar svenska golfen på att skapa utomhusklassrum för elever på grundskolor och grundsärskolor. Stockholms stad är först att haka på tillsammans med organisationen Skogen i skolan och Spetsa vid Linköpings universitet. Två grundskolor kopplas till två golfklubbar med start i höst: Bäckahagens skola (Björkhagens Golfklubb) och Mälarhöjdens skola (Haninge Golfklubb).

Så här går det till
Ett lärarlag från respektive skola får fortbildning i utomhuspedagogik i anknytning till golfbanan. Fortbildningen genomförs i samverkan mellan Skogen i Skolans regionsamordnare Helena Bengtsson och Anders Szczepanski, Spetsa, Linköping University Holding. Skogen i Skolan har en lång tradition av utomhuspedagogik som metod för lärande och Anders Szczepanski säkerställer att fortbildningen baseras på vetenskaplig grund och synliggör nyckelfaktorer för att utomhuspedagogiken ska leda till de gynnsamma effekter den har på elevens hälsa, välbefinnande, utveckling och lärande.

Golfanläggningen en outnyttjad resurs
Förutsättningarna för att lära ute minskar i takt med att staden förtätas, stadsnära grönytor försvinner och tätortsnära natur blir en bristvara. I det här sammanhanget är golfanläggningen en outnyttjad resurs för utvidgad pedagogisk markanvändning. Det finns många exempel på tätortsnära golfbanor som kan erbjuda värdefulla gröna, variationsrika ytor för utomhusundervisning och friluftsliv med inslag av natur- och kulturmiljöer under alla årstider.

Rörelse på ett enkelt och naturligt sätt
Om lektionerna hålls utomhus får vi in rörelse under skoldagen på ett naturligt och enkelt sätt. Att vara ute i skog och mark ger så mycket mer för våra sinnen och vi bryter stillasittandet. Skolan ska bidra till att alla elever ges förutsättningar att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet. En nivå på sextio minuters lättare och mer ansträngande fysisk aktivitet per dag beskrivs av forskningen som ett mål. Att vara ute är inne!


Beprövat koncept

Golfbanan som utomhusklassrum är ett beprövat koncept. En pilotstudie genomfördes på Motala golfklubb 2018, där mellanstadieelever på Smedsbyskolan i Motala fick komma till golfklubben för undervisning utomhus. Det blev en skoldag på hösten och en på våren som avslutades med prova-på golf under ledning av klubbens tränare.

Använd modellen
Pilotstudien inom utomhuspedagogik genomfördes av STERF, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse, och Spetsa vid Linköpings universitet. Målet var att undersöka vilka delar av en golfbana som kan användas som utomhusklassrum och utomhuspedagogik användes som ett komplement till traditionell undervisning i klassrummet.

– Det finns ju en del skogsområden runt Stockholm, men att också använda den miljö och det ekosystem som en golfbana kan erbjuda blir ett spännande perspektiv i det här arbetet. Jag tror att många lärare behöver en slags modell för att nyttja utomhusmiljöer och utveckla elevens lärande, så ur det perspektivet tycker vi att det är en spännande satsning vi gör, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms Stad.  

 

Läs handboken: http://www.sterf.org/sv/library/handbooks/outdoor-classroom

Kontakta: Projektledare Stockholms Stad, Eva Krantz: eva.krantz@edu.stockholm.se

Projektledare STERF: Maria Strandberg: maria.strandberg@golf.se

Kommunikation, Thomas Björn: thomas@idrottenskraft.se

Lyssna på podcastavsnittet Vinsterna med att gå ut med Anders Szczepanski, från Spetsa vid Linköpings universitet

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Geego Kids – för fler familjer i rörelse

Helsingborg har med hjälp av appen Geego skapat stadsutmaningar som är en kombination av en familjepromenad, orientering och roliga utmaningar. Varje rutt innehåller muskelkondition, rörlighets- och smidighetsfokuserade uppdrag för barn och ett effektivt träningspass som utformats av en personlig tränare för vuxna.

Framefotboll – fotboll för flera

Framefotboll är en ny sport där spelarna använder en bakåtvänd rollator eller gåstol för att röra sig på planen. ”Målet är att alla ska känna sig välkomna”, säger Fredrik Quistbergh på Stockholm Framefotboll.

Skip to content