Rörelsesatsning i skolan – med inspiration från 30 specialidrottsförbund

”Sedan 2018 har Riksidrottsförbundet lett regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan. I satsningen vill vi framför allt nå de minst aktiva barnen och skapa en brygga mellan skola och idrottsföreningar.”
ARENA: Skola
GENOMFÖRARE: Idrotten
MÅLGRUPP:
7-19 år
KONTAKTPERSON:
REGION: Hela Sverige
KOMMUN: Alla

Sedan 2018 har Riksidrottsförbundet lett regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan, där alla RF-SISU distrikt arbetat praktiskt ut mot skolor. I satsningen vill vi framför allt nå de minst aktiva barnen och skapa en brygga mellan skola och idrottsföreningar.

Nu har vi samlat vår kunskap och stöd i en webb som riktar sig mot kommuner, skolor, vårdnadshavare samt föreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta. Här kan du få kunskap och inspiration till arbetet. Vill er skola få stöd i arbetet kan ni också kontakta ert RF-SISU distrikt. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida: Stöd och material Rörelsesatsning i skolan

Inspiration till rörelse och idrott – från 30 specialidrottsförbund

Idrottsrörelsen består av en mångfald av olika idrotter där man tagit fram nytt material för att inkludera även de minst aktiva. Riksidrottsförbundet har samlat denna inspiration som skola och förening kan ta del av. Inspirationer för att få fler i rörelse i form av filmer, instruktioner (PDF), rabatterat material mm. Låt barnen se vilka olika möjligheter som finns för att hitta sin grej!

Använd som rörelsepaus, på rasten eller på fritids. Kanske är ni en skola eller en förening som vill samarbeta? Här kan du läsa mer: https://www.rf.se/inspiration.

Om Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor. RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå. De stödjer föreningar i hela landet.

RF har 19 distrikt (RF-SISU distrikt) och 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund, SF) som tillsammans har cirka 19 000 idrottsföreningar. Totalt samlar idrottsrörelsen cirka 3,3 miljoner medlemmar.

Vill du veta mer om Rörelsesatsning i skolan?

Kontakta: Kristin Ekblom, projektledare RF
Kristin.ekblom@rfsisu.se
För mer information och material:
Stöd och material Rörelsesatsning i skolan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Skip to content