DigiJag underlättar för personer med IF att vara fysiskt aktiva

”DigiJag är en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha sina träningsprogram, hitta inbjudningar och öppettider, bli inspirerade och mycket mer.”
ARENA: Arbetsliv
GENOMFÖRARE: Ideell organisation
Målgrupp:
Personer med intellektuell funktionsnedsättning
MÅLGRUPP:
Alla
KONTAKTPERSON:
REGION: Alla

DigiJag och fysisk aktivitet

På den tvååriga kursen Anpassad IT vid Mora folkhögskola är hälsa ett viktigt tema. Kursdeltagarna har måttlig intellektuell funktionsnedsättning, IF, och därmed en rad utmaningar när det gäller att vara fysiskt aktiva i vardagen.

Personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning har ofta några av de här svårigheterna:

• Att föreställa sig något utan att först få prova.

• Att veta när olika aktiviteter börjar p g a nedsatt tidsuppfattning.

• Att få tillgång till information p g a problem med att läsa och skriva.

• Att ta sig till olika aktiviteter genom att åka kollektivt, ett begränsat antal färdtjänstresor, avsaknad av körkort och problem med att cykla m m.

• Att delta i många aktiviteter som kostar pengar p g a ansträngd ekonomi.

• Att skaffa information, bli inspirerad eller påmind p g a det digitala utanförskapet.

Hälsostatusen hindrar också
Svårigheterna märks tydligt när man tittar på hälsoläget hos personer med IF. Många har övervikt som begränsar fysisk aktivitet och ger ökad risk för andra sjukdomar.

Till detta kommer att personal på gruppbostäder vittnar om att det svårt att hinna med aktiviteter utanför boendet, i synnerhet att kunna tillgodose individuella behov och önskningar. Att det är något man vill brukar anses som en grundförutsättning för att komma igång med träning.

Anpassad IT i Mora
Den tvåriga kursen vid Mora Folkhögskola angriper problemen som beskrivs ovan. Här får deltagarna möjlighet att prova en rad aktiviteter, sommar som vinter. Aktiviteter som vi försökt göra tillgängliga, lustfyllda och lagom utmanande. (Exempel hittar du på webbplatsen www.sikta.nu under Handbok- Inspiration Hälsa Rörelse.)

Lusten att röra sig smittar
Att föra sin egen träningsdagbok, att få hemuppgifter som att gå ut i skogen, göra gympaprogram eller avslappning, leta vårtecken på en bingobricka och mycket mer, ökar lusten att röra sig regelbundet. Vi har sett att det också smittar de andra som bor på gruppbostaden. Detsamma gäller även temat Hälsa Mat.

DigiJag för alla som inte kan gå kursen
Men alla har inte möjlighet att gå Anpassad IT på Mora folkhögskola. Därför har kursen Anpassad IT, Begripsam AB och Axesslab utvecklat ett digitalt verktyg, DigiJag.

DigiJag är kognitivt tillgängligt och plattformsoberoende, det vill säga kan användas självständigt i mobilen, i surfplattan och i datorn. DigiJag kan användas både för information, inspiration och för att träffa andra.

Att få känna sig duktig
I DigiJag kan medlemmarna ha sina träningsprogram i form av olika filmer. För att öka motivationen finns olika interaktiva applikationer som kan lotta fram ordningsföljd, visa hur lång tid eller vilka moment som är kvar m m.

I DigiJag kan du möta dina träningskompisar eller din träningsgrupp för att peppa varandra, planera och utvärdera. Att någon frågar efter, att ha möjlighet att berätta, att få känna sig duktig och vara förebild är viktigt för oss alla när vi ska bryta mönster och skaffa oss nya vanor.

Information och inspiration
I DigiJag:

• får medlemmarna information om olika aktiviteter; när, var, hur, vad det kostar o s v. Det är också enkelt att nå ut med ändringar om det blir en extra träff, om något ställs in och så vidare.

• kan medlemmarna bli inspirerade av de bilder, filmer eller beskrivningar på olika fysiska aktiviteter som lagts in. DigiJag är multimodal och kan ge informationen på en mängd olika sätt.

• kan medlemmarna välja sina favoritappar/webbplatser och de kan vara med i olika DigiJag grupper.

• kan en rad av dessa utmaningar undanröjas.

 

Vill du veta mer kontakta

Marcos Flores marcos.flores@nordicag.com

Kerstin Gatu kerstin.gatu@morafhsk.se

Begripsam AB deltar i forskningsprojektet CoDeAc som undersöker hur e-hälsoapplikationer kan främja fysisk aktivitet.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Skip to content