Ökad fysisk aktivitet i Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor

”Nätverket Spring i benen delar med sig av goda exempel från skolverksamheter på möten och i stadens kommunikationskanaler.”
ARENA: Skola
GENOMFÖRARE: Kommunen
Målgrupp:
elever
MÅLGRUPP:
7-19 år
KONTAKTPERSON:
REGION: Stockholm
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Spring i benen delar med sig av goda exempel

Sen 2017 har Stockholms stad genom Utbildningsförvaltningen jobbat centralt för att stötta skolan i det dagliga arbetet med att erbjuda ökad fysiska aktivitet under skoldagen. Arbetet sker genom nätverket Spring i benen och ger skolor inspiration, tips, material och stöd. Även utbildning för elever och ett nätverk för rastverksamhet har utvecklats för att nå fler målgrupper i skolan.

6o minuter om dagen
Förvaltningens mål är att jobba utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 60 min fysisk aktivitet under dagen och stötta Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor i arbetet med att erbjuda daglig fysisk aktivitet för att uppnå FHM:s mål.

Samverkan med Idrottsförvaltningen
Nätverksarbetet i Spring i benen går till så att skolor delar med sig av goda exempel från verksamheten på nätverksmöten och i stadens kommunikationskanaler. Mer tips, inspiration, stöd, material och erbjudanden kommer också från samverkan med Idrottsförvaltningen och Rörelsesatsningen i skola Stockholm.

Nätverksarbetet Spring i benen finns beskrivet på Skolverkets sida Mer Rörelse i skolan som stadens skolor varit med och tagit fram underlag till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content