Rörelseglädje för elever när all personal jobbar mot samma mål

”Med hjälp av utflykter, rastdisco, rörelsepauser och aktiviteter där både elever och personal är med har S:t Eriks gymnasiesärskola gjort fysisk aktivitet till något som är roligt och som gör eleverna piggare.”
ARENA: Skola
GENOMFÖRARE: Akademi, Ideell organisation
MÅLGRUPP:
7-19 år
KONTAKTPERSON:
REGION: Stockholm
KOMMUN: Stockholm
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rörelseglädjen går inte att ta miste på när några av eleverna på S:t Eriks gymnasiesärskola leder en danspaus för sina kompisar. Skolan har satsat på ökad fysisk aktivitet genom utflykter, rastdisco, rörelsepauser och rastaktiviteter där både elever och personal är med. En framgångsfaktor i arbetet har varit att all personal jobbar mot samma mål – att främja rörelse och rörelseglädje hos eleverna. Elevernas egna initiativ har tagits tillvara och många tycker att det både är roligt och att de blivit piggare av rörelsesatsningen. ”Det ger en skön känsla i kroppen”, summerar en av eleverna.

S:t Eriks gymnasiesärskola är en av fyra pilotskolor som deltagit i den kraftsamling på gymnasiet som initierats av Främja fys och Generation Pep tillsammans med Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner och Friskolornas riksförbund.

Kontaktperson:
Jenny Lundkvist
jenny.lundkvist@edu.stockholm.se

Foto: Pillan Thelaus

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Geego Kids – för fler familjer i rörelse

Helsingborg har med hjälp av appen Geego skapat stadsutmaningar som är en kombination av en familjepromenad, orientering och roliga utmaningar. Varje rutt innehåller muskelkondition, rörlighets- och smidighetsfokuserade uppdrag för barn och ett effektivt träningspass som utformats av en personlig tränare för vuxna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content