Change The Game med rörelserikedom som kompass

”Se filmen om hur physical literacy, eller rörelserikedom som man kallar det i Umeå, används som en kompass för hela samhällsutvecklingen.”
ARENA: Fritid
GENOMFÖRARE: Akademi, Idrotten, Kommunen, Näringslivet
MÅLGRUPP:
Alla
KONTAKTPERSON:
REGION: Västerbotten
KOMMUN: Umeå

Från början var Change the Game en satsning av bygg- och fastighetsbolaget Balticgruppen för att öka intresset för idrott hos barn och ungdomar i stan.

När Dean Kriallars besökt den årliga Change the Game-konferensen och berättat om physical literacy ändrade man inriktningen till att bli en mycket större ambition: att inspirera alla åldrar och förmågor till mer fysisk aktivitet, snarare än bara till traditionell idrott.

Idén om physical literacy, eller rörelserikedom som man valt att översätta det till i Umeå, används nu som kompass i t ex utvecklingen av det kommande bostadsbyggandet på Norra Ön, ja faktiskt i hela samhällsutvecklingen.

Dean Kriallars säger att det är superviktigt för varje människa att tidigt bli rörelserik. Det är i känslan av att kunna röra sig på många sätt som man viljan och modet att vara med i många sammanhang grundas, såväl som självbild, självförtroende och sociala förmågor.

Mer om rörelserikedom och Change The Game:

 info@changethegameumea.se

Aktörer från många sektorer har startat en unik samverkan för att skapa bättre förutsättningar för att alla ska få ett aktivt och hälsosamt liv och kunna uppnå sin fulla potential. Physical literacy har översatts till rörelserikedom på svenska och används för att utveckla miljöer och aktiviteter som bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Vad är rörelserikedom?
Vilka är delarna i motorn för rörelserikedom? Hur ser kopplingarna till fysisk aktivitet och hälsa ut?
Länk till mer info >

Varför rörelserikedom?
Vilka goda skäl finns det för verksamheter på olika samhällsnivåer att anamma rörelserikedom?
Länk till mer info >
Hur hänger rörelserikedom ihop med de riktlinjer som samhällsstyrande organisationer har?
Länk till mer info >

Hur används rörelserikedom?
Hur kan man leda och skapa aktiviteter, miljöer eller samverkan med rörelserikedom som kompass? Vilka goda exempel finns det på lyckade tillämpningar?
Länk till mer info >

Lagbygget
Nätverket ”Rådet för rörelserikedom i Umeå” skapar samverkan samt idé- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att utveckla och synkronisera olika aktörers aktiviteter.
Med Change the game som plattform gör aktörer många olika aktiviteter tillsammans. Numera tillämpas rörelserikedom i olika  konstellationer och även allt mer inom framför allt de större organisationerna.
Länk till mer info >

Kontakt:
info@change-the-game.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Skip to content