Fungerande och vetenskapligt utvärderade insatser för ökad fysisk aktivitet

”Se de 8 bästa investeringarna för satsningar på att öka människors fysiska aktivitet.”
ARENA: Annat
GENOMFÖRARE: Akademi
MÅLGRUPP:
Alla
KONTAKTPERSON:
Maria Hagströmermaria.hagstromer@ki.se
REGION: Stockholm
KOMMUN: Stockholm
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Allra bäst blir förutsättningarna att lyckas om arbetet sker i samverkan med hela det omgivande samhället. Läs både det vetenskapliga underlaget och en populärvetenskaplig redogörelse för forskningen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content