Fungerande och vetenskapligt utvärderade insatser för ökad fysisk aktivitet

”Se de 8 bästa investeringarna för satsningar på att öka människors fysiska aktivitet.”
ARENA: Annat
GENOMFÖRARE: Akademi
MÅLGRUPP:
Alla
KONTAKTPERSON:
Maria Hagströmermaria.hagstromer@ki.se
REGION: Stockholm
KOMMUN: Stockholm

Allra bäst blir förutsättningarna att lyckas om arbetet sker i samverkan med hela det omgivande samhället. Läs både det vetenskapliga underlaget och en populärvetenskaplig redogörelse för forskningen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Skip to content