Geego Kids – för fler familjer i rörelse

”Helsingborg har med hjälp av appen Geego skapat stadsutmaningar som är en kombination av en familjepromenad, orientering och roliga utmaningar. Varje rutt innehåller muskelkondition, rörlighets- och smidighetsfokuserade uppdrag för barn och ett effektivt träningspass som utformats av en personlig tränare för vuxna.”
ARENA: Fritid
GENOMFÖRARE: Kommunen
MÅLGRUPP:
Alla
KONTAKTPERSON:
REGION: Skåne
KOMMUN: Helsingborg

Vad är det?
Geego är en internationell lärplattform för fysiska färdigheter. Konceptet utgår från appen ”Geego Kids”. I appen finns det hundratals korta videoklipp. Det är skapat i Finland och sprids nu över världen. Helsingborgs stad är först i Sverige med att arbeta med konceptet.

Vem kan använda appen?
Appen kan användas av både pedagoger och föräldrar för att inspirera barn från 4 år och uppåt. Delar av innehållet är även riktad till vuxna.

Vad innehåller plattformen?
Geego Kids består av två olika delar:
1. Home Challenges – som pedagoger, barn och föräldrar kan använda inomhus, eller i en park i närheten.
2. City Challenges – som är digitala stadspromenader med träningsstationer för både barn och vuxna.
Här kan du se ett kort videoklipp som visar City Challenges i helsingborg.

Hur har vi arbetat i Helsingborg?
Vi vill hitta smarta och enkla lösningar för att inspirera familjerna, samtidigt som vi ger våra pedagoger ett nytt verktyg att arbeta med. I Helsingborg har vi skapat tio stycken ”City challenges” och alla dessa banor har ambassadörer. Alltså att pedagoger från förskola, skola, särgymnasium eller Fritid Helsingborg är delaktiga i designen eller marknadsföringen. På så sätt blir det naturligt att utmaningarna används och att arbetssättet sprids. En annan dimension är idrottsföreningar och att ledarna där inspirerar sina medlemmar och deras föräldrar att använda Geego Kids. Här blir konceptet både en förberedelse till föreningsträning och även ett redskap för att utveckla färdigheter. I Helsingborg startade vi samarbetet med Geego Kids i maj 2022 och vi ser fram emot att sprida och utveckla konceptet.

Vill du veta mer?
I den här artikeln kan du läsa mer om Helsingborgs arbete med att få fler barn och elever i rörelse.

Kontaktperson:
Gustaf Andersson
gustaf.andersson@helsingborg.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

natur-pa-recept

Naturen på recept

Region Västernorrland utvecklar konceptet Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) och erbjuder även Naturvistelse på Recept.

Skip to content