Rörelsefilmer och dans engagerar både elever och personal

”Med rörelsefilmer och dans har Lindeparkens gymnasiesärskola fått både lärare och elever att röra sig mer. Det har lett till mindre skärmtid, mer avslappnade lektioner och att eleverna känner sig både gladare och piggare.”
ARENA: Skola
GENOMFÖRARE: Kommunen
MÅLGRUPP:
7-19 år
KONTAKTPERSON:
REGION: Stockholm
KOMMUN: Stockholm

Med enkla aktiviteter, tydliga instruktioner och fasta rutiner har den fysiska aktiviteten bland eleverna på Lindeparkens gymnasiesärskola ökat. Skolan har tagit fram rörelsefilmer, lockat till promenader och ordnat dans, vilket uppskattas av eleverna. Personalen är också förtjust, rörelsepauserna har bjudit på kul tid tillsammans och lektionerna upplevs mer avslappnade samtidigt som eleverna känner sig gladare och piggare. En bonus är att utomhustiden lett till mindre skärmtid.

Här är Lindeparkens tips till andra gymnasiesärskolor:

  1. Erbjud rörelse på en fast tid varje dag.
  2. Krångla inte till vare sig rörelser eller instruktioner.
  3. Gör rörelserna gemensamt, med både elever och personal.
  4. Gör eleverna delaktiga i satsningen.

 

Lindeparkens gymnasiesärskola är en av fyra pilotskolor som deltagit i den kraftsamling på gymnasiet som initierats av Främja fys och Generation Pep tillsammans med Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner och Friskolornas riksförbund.

Kontaktuppgifter: karin.techel@edu.stockholm.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Brottning för alla i skolan

RF-Sisu, Riksidrottsförbundet har avsatt medel för idrotter som vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten bland unga.

Suleyman-och-tiger

Golf för nya vänner

En modell för att nyanlända och delvis etablerade ska komma in bättre i samhället med hjälp av golfklubbens nätverk.

Skip to content